Utbildning i styrelsearbete

Framgångsrika affärer kräver ett professionellt styrelsearbete. När kraven på affärsmässighet i verksamheten ökar, ökar också kraven på styrelsen. Den tiden är förbi när man kunde betrakta styrelseposten som bara ett hedersuppdrag. 

Att sitta i en styrelse kräver att ledamöterna är både välutbildade och informerade. Man måste vara klar över sin roll. Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda såväl Lastbilscentraler som enskilda åkerier en styrelseutbildning som kan anpassas till kundens verksamhet och önskemål. 

 

 Exempel på kursens innehåll

  • På vems uppdrag arbetar styrelsen, och vad är uppdraget
  • Hur tar man till vara och säkerställer ägarinflytandet
  • Vad reglerar styrelsens arbete
  • Vad kännetecknar en bra styrelse och ett bra styrelsearbete
  •  Valberedningens strategiska roll
  •  Rollfördelningen mellan ägare, styrelse och ledning
  • Styrelsens strategiska respektive kontrollerande roll
  • Rollen som VD respektive Ordförande
  • Styrelsens och ledamöternas juridiska ansvar
  • Revisorernas arbete

 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 20
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.