Prenumerationer

Indextal som visar kostnadsutvecklingen vid lastbilstransporter fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB täcker sina kostnader genom avgifter och för lastbilstransporter är det Sveriges Åkeriföretag som står för merparten av kostnaden. Sveriges Åkeriföretag tar sedan betalt av transportköpande företag, transportförmedlare och åkerier. Detta sker i form av prenumerationer.

Avfall Sverige är huvudman för SCBs uppdrag att fastställa index för avfallsverksamhet, ex insamling av hushållsavfall och slamsugning. Uppdraget har getts till SCB efter samråd med branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.


Prenumeration på indextal finns i två olika former.

 • Den mest spridda och mest kompletta lösningen heter SÅindex. Det är ett tillägg till Microsoft Excel.
 • En enklare lösning är att få indextal i form av listor i excel arbetsböcker. Denna prenumeration kallas Indexpress och den finns i några olika varianter. Det finns exempelvis en variant som heter Indexpress Distribution och en annan som heter Indexpress Anläggning.

 

När fastställs index?

LASTBILSSERIER
SCB fastställer talen omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera.

AVFALLSINDEX
SCB fastställer talen omkring den 5:e månaden efter den månad som indextalen avser. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti.

BYGGBRANSCHENS INDEX
Indextal i ENTREPRENAD-serierna som fastställs av SCB på uppdrag av byggbranschen fastställs månaden efter den månad de avser.

ÖVERSIKT AV VILKA INDEXSERIER SOM INGÅR I OLIKA PRENUMERATIONER

Tabellen nedan visar indexserier, en serie på varje rad. Kolumner med gröna bakgrund i rubriken (kolumn 4 till 9) avser olika typer av prenumerationer. Exempelvis ingår indexserien för Lastbilar/Partigods i fem olika prenumerationsvarianter.

översikt indexserier prenumerationer

 

 

SÅINDEX 8

SÅindex 8 ger användaren tillgång till lastbilsindex T08, avfallsindex och ytterligare några indexserier i en praktisk förpackning. 

Tekniskt är det ett tillägg (en addin) till Microsoft Excel. SÅindex 8 ger dig en menyflik i Excel och via den kan du se indextal för alla serier inklusive kostnadsslag. Du kan ställa in basmånad och avläsningsmånad så räknar SÅindex fram förändring i procent.

Förutom att du hittar indextal så finns också hjälpmedel för att räkna rätt. Exempelvis finns särskilda mallar för att hålla ordning på DMT månadsvis. En särskild räknare finns också för att räkna rätt när det pris som ska regleras inte motsvarar samma "storhet" som den mätning som indextalet speglar. Avser exempelvis indextalet enbart alla kostnader utom drivmedel så kan förändringen inte användas direkt på en ersättning som motsvarar alla ersättningar. Grundläggande procenträkning som du får hjälp med i SÅindex 8.

SÅindex 8 räknar även fram förändring enligt index för valfri period från 2012 och frammåt. Ni kan se förändring med eller utan diesel i de flesta serierna. Vill ni se kostnadsutvecklingen som serier med diagram kan ni skapa excelblad med de serier ni vill se. Mallar är ett särskilt begrepp. De används för att hålla ordning på prisregleringar med index, inte minst månadsförändringar av DMT.
 

Ladda hem och installera

Du installationsfilen nedan under "relaterade filer" där finner du även installationsguide.
 

Tekniska krav

 • SÅindex 8 finns i två versioner. En för 32 bitars Excel 2013 eller nyare (standard före 2020) och en för 64 bitars Excel (standard från 2020). Programvaran för 32 bitars excel beställs här på webben men om ni behöver 64 bitars versionen så ska ni direkt kontakta Lars Aspholmer AB som säljer den programvaran.
 • SÅindex 8 fungerar inte med Mac operativsystem
   

Dokumentation

Nyheter i SÅindex 8
SÅindex 8 Översikt

 

Ladda ner SÅINDEX 8 - Gratis

Här kan du ladda ner SÅindex 8. 

 • Här kan du ladda ner SÅindex 8 32 bitars versionen.
 • Om du behöver pröva 64 bitars versionen ska du kontakta Lars Aspholmer AB, e-post Lars@Larsaspholmer.se

STEG 1 HÄMTA FILER
Här kan du ladda ner en komprimerad fil (zipfil) med SÅindex 8.
Ladda ner

STEG 2 INSTALLERA
För att SÅindex ska fungera måste du ha Microsoft Excel på din dator. Det måste vara en dator med Windows operativsystem och Excel ska vara en 32-bitars version vilket är det normala.

En länk för att ladda ner en anvisning om hur du gör för att aktivera SÅindex 8 i din excel hittar du i spalten till höger

Visa mer

Beställ SÅindex 8

 

Priser

Kostnaden för att använda SÅindex 8 består av en licensavgift (engångskostnad) samt en årlig prenumerationsavgift. 
 

Licens – engångskostnad för ny 32 bitars programvara framgår av tabellen nedan. Om ni behöver en 64 bitars version kan en sådan beställas direkt från Lars Aspholmer AB, e-post Lars@Larsaspholmer.se

Licens - Engångskostnad för ny programvara

Max antal användare Produkt Ej medlem Medlemspris (25% rabatt)
3 Bas 650 490
3 Premium 1 050 790
6 Bas 1 250 940
6 Premium 1 650 1 240
Obegränsad Bas 2 050 1 540
Obegränsad Premium 2 450 1 840

 

Prenumeration på uppdateringar under ett år

Max antal användare Ej medlem Medlemspris (25% rabatt) Rabatt vid uppdatering*
1 1 380 1 040 -180
2 2 190 1 640 -290
3 2 760 2 070 -360
6 4 600 3 450 -600
10 7 130 5 350 -930
15 10 010 7 500 -1000
20 11 000 8 250 -1000
Obegränsad 12 000 9 000 -1000

*Rabatt ges till användare som har en giltig prenumeration på SÅ index 5 och väljer att byta till SÅindex 8 under 2018.


 

Gör din beställning av SÅindex 8 här

Produktval SÅindex 8
Max antal användare
Produkt - Bas eller Premium
Medlem i Sveriges Åkeriföretag
Uppgifter om användare/kontaktperson
Faktureringsuppgifter


 

Beställ Indexpress

 

Gör din beställning av Indexpress här

Uppgifter om användare/kontaktperson
Faktureringsuppgifter
Medlemsrabatt
Medlem i Sveriges Åkeriföretag
Beställ årsprenumeration på indexpress (priser exkl moms)
Indexpress Åkeri
Indexpress Lastbil
Indexpress Distribution
Indexpress Anläggning


 

SÅ Webbkalkyl

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller ett webbaserat verktyg som gör det lätt att räkna och hålla koll på kostnader och utgifter för ert åkeriföretag. 

Programmet är webbaserat vilket gör att du som användare slipper installera ett program på din dator. Du behöver inte ta några backuper på dina kalkyler eftersom att allt lagras i en molnbaserad tjänst. Du kan enkelt och smidigt komma åt dina kalkyler via appar för iOS och Android. 

Priser:

 • 79 kr/ (Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag)
 • 158 kr/mån (Ej medlem)

Så här enkelt är det att använda SÅ Webbkalkyl: 

 • Ange tid och mil för planerat eller utfört uppdrag 
 • Ange fordonets fasta och rörliga kostnader 
 • Ange hur mycket en personaltimme kostar 
 • Ange intäkt, provision, administrationskostnad och övrigt så får du ett beräknat resultat 
 • Programmet ger dig möjlighet till två olika efterkalkyler, resultatkalkyl eller täckningsbidrag

Mer information hittar du på: SÅ Webbkalkyl