Aktuellt inom transportekonomi

Här kommer det löpande att publiceras aktuella nyheter som berör transportekonomi.

 

 

2020-09-24
Minskat bostadsbyggande påverkar åkeriernas lönsamhet

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar att både efterfrågan på vägtransporter och lönsamheten sjönk för genomsnittsåkeriet under 2019. En fördelaktig kostnadsutveckling för bränsle och förare kunde ändå stabilisera vinstmarginalerna i slutet av året.

2019-12-17
Nytt poddavsnitt - transportekonomi och affärsmässighet

Avsnittet behandlar de vanligaste fallgroparna i avtal, vikten av indexklausuler och värdet av att räkna på och utvärdera sina affärer.

2019-09-13
Svag krona påverkar åkeriföretagen

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar att kostnadsutvecklingen under 2018 präglades av brist på förare och stigande bränslepriser.

2018-10-25
Åkerinäringen indikerar en kommande lågkonjunktur

Historiskt sett, både 1999 och 2007, har vikande vinstmarginaler i åkerinäringen förebådat en allmän lågkonjunktur. Är 2017 nästa exempel?

2018-10-02
Starkare efterfrågan men svagare lönsamhet för åkerierna

2017 visar en generell ökning av efterfrågan på godstransporter på väg samtidigt som lönsamheten för det genomsnittliga åkeriet sjönk. Förarbristen och stigande bränslepriser är två förklaringar till den ökade kostnadsutvecklingen. Det framgår av den senaste nyckeltalsundersökningen som Sveriges Åkeriföretag presenterar.

2018-06-14
VIKTIGT OM REDUKTIONSPLIKT

Den 1 juli införs reduktionsplikt för inblandning av förnybart drivmedel i fossilt. Det kan få konsekvenser för drivmedelspriset när de som säljer bränsle måste blanda in mer förnybar råvara.