corona Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag tar smittspridningen av coronaviruset på allvar

Publicerad 2020-03-12 / 14:25 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Åtgärderna som nu sätts in för att begränsa smittspridningen av coronaviruset påverkar alla sektorer i landet, och så även åkerinäringen. Som åkerinäringens branschorganisation har vi ett ansvar både för vår egen verksamhet och för att synliggöra eventuella effekter i samhället. Det gäller både samhällets varuförsörjning och den påverkan som smittspridningens effekter innebär för våra medlemsföretag.

 

ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS VERKSAMHET

-    Sveriges Åkeriföretags arrangemang genomförs i första hand digitalt. 

-    samtliga utbildningar genomförs som planerat tills vidare. Vi uppmanar dock de som har förkylningssymtom att stanna hemma. Självklart tas då ingen kurskostnad ut.

-    alla medarbetares tjänsteresor ställs tills vidare in om det inte är absolut nödvändigt att genomföra resan.

Vi uppmanar till att använda onlinemöten så långt det är möjligt för att ersätta de planerade fysiska mötena eller vårt deltagande. Detta beslut gäller tills vidare.


MER INFORMATION TILL DIG SOM MEDLEM

Vi har lagt upp en sida som vi uppdaterar löpande med information till våra medlemsföretag, här hittar ni bland annat frågor och svar, information om stödpaket samt uppdateringar från olika EU-länders situation med koppling till transporter i landet. 

För medlemmar