corona Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag tar smittspridningen av coronaviruset på allvar

Publicerad 2020-03-12 / 14:25 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Åtgärderna som nu sätts in för att begränsa smittspridningen av coronaviruset påverkar alla sektorer i landet, och så även åkerinäringen. Som åkerinäringens branschorganisation har vi ett ansvar både för vår egen verksamhet och för att synliggöra eventuella effekter i samhället. Det gäller både samhällets varuförsörjning och den påverkan som smittspridningens effekter innebär för våra medlemsföretag.

 

ÅTGÄRDER SOM PÅVERKAR SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS VERKSAMHET

-    alla våra egna planerade arrangemang ställs in tills vidare. Effektiva transporter som skulle ha genomförts den 2 april skjuts fram ett år. Mer information skickas ut till de som anmält sig. 

-    samtliga utbildningar genomförs som planerat tills vidare. Vi uppmanar dock de som har förkylningssymtom att stanna hemma. Självklart tas ingen kurskostnad ut om så är fallet

-    alla medarbetares tjänsteresor ställs tills vidare in om det inte är absolut nödvändigt att genomföra resan

-    alla medarbetares planerade deltaganden i andras arrangemang ställs tills vidare in

Vi hänvisar till att använda onlinemöten så långt det är möjligt för att ersätta de planerade fysiska mötena eller vårt deltagande. Detta beslut gäller först och främst kommande 30 dagar fram till den 12 april eller tills annat sägs.


MER INFORMATION TILL DIG SOM MEDLEM

Vi har lagt upp en sida som vi uppdaterar löpande med information till våra medlemsföretag. Ni hittar den sidan här.