Headerbild Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden. I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du finner kontaktuppgifter till respektive kontor och kunskapsområde under Presskontakter.

Pressmeddelanden

2019-01-21
Eneroth med eget departement
– Tomas Eneroths styrka är att han är en samarbetsorienterad person som sätter praktiska lösningar och hantverk före ideologi. Att han fortsätter i sin nuvarande roll är positivt då vi kan fortsätta arbetet med godsstrategin den rakaste vägen utan att tappa fart, säger Rickard Gegö, vd hos Sveriges Åkeriföretag. Tomas Eneroth fick idag förnyat förtroende som Sveriges infrastrukturminister. Eneroth tillträdde efter att det dåvarande statsrådet Anna Johansson avgick i samband med IT-skandalen på Transportstyrelsen. Med ett och ett halvt år i bagaget som infrastrukturminister har Eneroth sjösatt en godsstrategi med tillhörande Nationella godstransportrådet, samt tagit en rad initiativ för att stärka trafiksäkerhet och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag i Sverige. Under statsminister Löfvéns regeringsförklaring presenterades också att infrastruktur blir ett eget område inom regeringen, med ett nytt infrastrukturdepartement. Där ingår även Anders Ygeman som energi- och digitaliseringsminister. 
2018-12-04
Stopp för lönedumpning inom räckhåll
På måndagskvällen nådde EU:s transportministrar en kompromiss som innebär att det blir schysstare arbetsvillkor och sund konkurrens inom åkerinäringen. Den svenska linjen i frågor om utstationering, ökad kontroll och reglering av kombinerade transporter har fått gehör. Besluten är i stora delar helt i linje med Sveriges Åkeriföretags ståndpunkter.
2018-11-26
Följ Riksrevisionens förslag om att ge Trafikverket ett sektorsuppdrag för alla trafikslag
Riksrevisionen har släppt en rapport om fyrstegsprincipen, en princip som handlar om att använda samhällets resurser för infrastruktur på ett så effektivt sätt som möjligt.  Rapporten visar att det finns en stor potential att nå målen på ett mer kostnadseffektivt sätt. Riksrevisionen framhåller också att de vill se ett förtydligande av uppdraget för att öka nyttan. Den 16 april 2018 skickade branschorganisationerna Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Tågoperatörerna och Svenska Taxiförbundet ett förslag till regeringen helt i linje med Riksrevisionens förslag. Branschorganisationerna menade att ett uttalat sektorsansvar för Trafikverket, gällande alla trafikslag och båda transportslag (person respektive gods), skulle öka möjligheten att nå det hållbara transportsystemet bland annat genom att potentialen i fyrstegsprincipens första två steg, tänka om och optimera redan befintliga transport- och infrastrukturlösningar, kan ges ökat fokus.
2018-11-21
Nu utvecklar vi Fair Transport
– Det är nu hög tid att Fair Transport förädlas till att hålla vad det lovar och blir ett åtagande som tål att synas i sömmarna. Vi tar Fair Transport vidare till ett rejält åtagande för ansvarstagande och hållbarhet, och vi gör det tillsammans med Transportföretagen, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag. Som ett stöd för hållbara affärer kommer Fair Transport att kunna utgöra en grund för åtgärder inom ansvarstagande, klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Möjliga och uppnådda förändringar redovisas transparent och det blir enkelt att se att åkerier lever upp till både lagkrav och mervärden. 
2018-10-01
Starkare efterfrågan men svagare lönsamhet för åkerierna
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi cirka 6000 medlemmar.
2018-09-04
Klimatsmart och ekonomiskt med långa lastbilar
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.
2018-09-03
Sanktionsavgifter för tillverkaren av självkörande fordon i stället för ägaren
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.
2018-08-30
Välkommet regeringsbeslut om EU-trailers

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.

2018-08-28
Sveriges Åkeriföretag med i det nationella godstransportrådet

Det nationella godstransportrådet är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens godstransportstrategi. För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför gällande konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet måste alla trafikslag utvecklas i ett gemensamt transportsystem. Uppdraget i godstransportrådet är på 4 år där rådet bland annat ska stärka dialogen mellan myndigheter och näringsliv.

2018-08-28
Åkerinäringen behöver fler förare

Rapporten visar att över hälften av åkeriföretagen behöver anställa inom det närmsta halvåret. På årsbasis uppskattas det behövas över 7000 förare. TYA:s långsiktiga bedömning står fast - de närmsta 10 åren behövs mer än 50 000 nya förare. Samtidigt utbildas bara 3000 – 3500 nya förare varje år. Problemet ligger inte i att för få söker då TYAs skolledarenkät för 2017-2018 visar dubbelt så många förstahandssökande till transportgymnasiet som det finns platser.

Pressbilder

I vårt externa pressrum hittar ni fler pressmeddelanden samt flertalet pressbilder.  

 

 

Presskontakter huvudkontoret

 

Presskontakter regioner

Ingemar Resare
Örebro, Södermanlands, Östergötlands län och Gotlands län
ingemar.resare@akeri.se
010-510 54 03

Carina Ahlfeldt
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
carina.ahlfeldt@akeri.se
010-510 54 06

 

Material för nedladdning

Här hittar ni logotyper och vår designhandbok.