Headerbild Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden. I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du finner kontaktuppgifter till respektive kontor och kunskapsområde under Presskontakter.

Pressmeddelanden

2018-08-28
Åkerinäringen behöver fler förare

Rapporten visar att över hälften av åkeriföretagen behöver anställa inom det närmsta halvåret. På årsbasis uppskattas det behövas över 7000 förare. TYA:s långsiktiga bedömning står fast - de närmsta 10 åren behövs mer än 50 000 nya förare. Samtidigt utbildas bara 3000 – 3500 nya förare varje år. Problemet ligger inte i att för få söker då TYAs skolledarenkät för 2017-2018 visar dubbelt så många förstahandssökande till transportgymnasiet som det finns platser.

2018-05-09
Tumme upp för snöröjning i fokus

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utvärdera snöröjningen och komma med en handlingsplan. Sveriges Åkeriföretag välkomnar fokus på den bristande vintervägunderhållningen som har stora konsekvenser för trafiksäkerhet och leveranser. Tidigare under våren har regeringen också föreslagit vinterdäckskrav för tunga lastbilar.

2018-04-26
Förare - ett yrke för alla
Personalbristen i åkerinäringen är påtaglig. Just nu saknas ungefär 7000 förare, och under de kommande tio åren beräknar åkeriföretagen att ungefär 50 000 förare behövs. Samtidigt har branschen få kvinnor inom flera yrken. Arbetsförmedlingen och Sveriges Åkeriföretag arrangerar ett webbinar för att belysa att åkerinäringen erbjuder bra arbetsplatser och trygga anställningar för alla.
2018-04-20
Inbjudan - Överlämning av åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen
Sveriges Åkeriföretag har, liksom 8 andra branscher, arbetat med att ta fram en färdplan där vi beskriver vår väg för att nå fossilfrihet samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Framtagandet har skett i samarbete med Fossilfritt Sverige där samtliga 9 färdplaner bildar ett Sverigepussel mellan transportslagen. Åkerinäringens färdplan är ännu inte redo för publicering, men de viktiga dragen där utmaningar och möjligheter identifieras presenteras nu.
2018-03-20
Ny studie via appen ”Live Trafik” – Hur ser behovet av rastplatser ut i landet?
Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet. Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud.
2018-03-14
Konferens Rastplats 2018 - Säkra rastplatser vid våra vägar
Den 15 mars 2018 bjuder Sveriges Åkeriföretag in till konferens i Göteborg, Rastplats 2018, med fokus på uppställningsplatser för yrkestrafiken. Målet är att få en större samsyn kring behov och nyttjande av våra uppställningsplatser, både idag och i framtiden. Vi bjuder in till dialog med politiker, med landets kommuner, med polisen, med varuägare, transportköpare och åkerier.
2018-03-09
Välkommet förslag på utformning av vägslitageskatt

På fredagen presenterade regeringen ett förslag på ny inriktning av beskattning av tung lastbilstrafik. Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget och noterar att det är i linje med den rekommendation branschorganisationen gett. En mer träffsäker beskattning av tung trafik kan också bidra till lägre koldioxidutsläpp. 

2018-02-06
Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen

- Genom det nya digitala verktyget kommer förare att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt samhälle, säger Thomas Broström, regionchef i Sveriges Åkeriföretag. 

2018-02-01
Låg social hållbarhet och kriminalitet hänger ihop

Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Det framgår av aktuell forskning inom området. Sveriges Åkeriföretag menar att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.

2018-01-23
"Förslaget kan öka problemen med osund konkurrens"

Företagen som arbetar inom avfalls- och återvinningsbranschen har upplevt en ökande konkurrens från framför allt kommunalt ägda bolag under senare år, men även från kommunala organisationer i förvaltningsform. Flera av de kommunala bolagen har hanterat och transporterat avfall som åkerier inom renhållningsnäringen tidigare har tagit hand om. 

Pressbilder

I vårt externa pressrum hittar ni fler pressmeddelanden samt flertalet pressbilder.  

 

 

Presskontakter huvudkontoret

 

Presskontakter regioner

Ingemar Resare
Örebro, Södermanlands, Östergötlands län och Gotlands län
ingemar.resare@akeri.se
010-510 54 03

Carina Ahlfeldt
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
carina.ahlfeldt@akeri.se
010-510 54 06

 

Material för nedladdning

Här hittar ni logotyper och vår designhandbok.