Headerbild Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden. I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du finner kontaktuppgifter till respektive kontor och kunskapsområde under Presskontakter.

Pressmeddelanden

2019-10-15
Hållbara hastigheter helt i linje med Fair Transport
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-09-19
Positivt röstningsresultat gällande mobilitetspaketet
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-09-13
Svag krona påverkar åkeriföretagen
Svensk åkerinäring har lämnat högkonjunkturen bakom sig. Värdeskapandet - mätt som avkastning på totalt kapital i relation till räntan på en svensk 10-årig statsobligation - är tillbaka i linje med genomsnittet för den senaste 10-årsperioden; cirka +4,5 procentenheter. Ett stort orosmoment är de kraftigt ökade konkurserna inom svensk åkerinäring.- Sammantaget kan man säga att bilden som ges av siffrorna i denna publikation stämmer väl med de rap­porter vi får från åkerierna i de olika segmenten, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag
2019-09-09
Foria utvecklar sina hållbara affärer och ansluter sig till Fair Transport
En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens viktigaste fråga och en hållbar utveckling förutsätter hållbara affärer. Sveriges Åkeriföretag har utvecklat Fair Transport för att underlätta och stärka en hållbar utveckling av transportnäringen. Fair Transport hjälper transportköpare att välja rätt och stärker samtidigt seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens. En hållbar affär är ansvarsfull, klimatsmart och trafiksäker.
2019-09-09
Olssons Åkeri i Skövde AB först ut i Skaraborg att ansluta sig till Fair Transport
                                                                                                            
2019-08-26
Effektiva och verkningsfulla kontroller efterfrågas av åkeribranschen
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-08-16
Sveriges Åkeriföretag uppmanar regeringen till praktik
”Sverige har idag en logistik i världsklass och den positioneringen ska Sverige inte bara behålla utan även utveckla. För att åstadkomma detta är det viktigt att hela näringen håller ihop och utvecklas tillsammans. När regeringen under förra året presenterade godsstrategin fick alla trafikslag ett gemensamt verktyg för att bland annat effektivisera godstransportsystemet, nå de transportpolitiska målen och stärka näringens konkurrenskraft. Ett väldigt bra och inspirerande initiativ.
2019-05-23
Åkerinäringen driver på för hållbara transporter
Idag öppnar webbplatsen fairtransport.se och åkeriföretagen börjar registrera sina åtaganden inom Miljö, Ansvar och Trafiksäkerhet. Genom Fair Transport synliggör åkerinäringen sitt arbete med hållbara transporter och lägger grunden för en hållbar affär. Något som efterfrågas mer och mer i konsumentled.   
2019-05-10
Sveriges Åkeriföretag välkomnar modernare regler om fraktsedlar
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-04-10
Idag lanserar vi nya Fair Transport.
Sveriges Åkeriföretag lanserar nu nya Fair Transport för att göra Sverige världsledande i arbetet för hållbara transporter. Åkerinäringen är utsatt för hård priskonkurrens, men billiga transporter är sällan goda affärer, eftersom miljö, trafiksäkerhet och förarnas arbetsvillkor blir eftersatta när prisnivån sjunker. Med Fair Transport ska åkeribranschen ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens.Fair Transport ska vara en trygghet för transportköpare i valet av transportör samt ett verktyg som förenklar redovisningen i hållbarhetsrapporterna.

Pressbilder

I vårt externa pressrum hittar ni fler pressmeddelanden samt flertalet pressbilder.  

 

 

Presskontakter huvudkontoret

 

Presskontakter regioner

Ingemar Resare
Örebro, Södermanlands, Östergötlands län och Gotlands län
ingemar.resare@akeri.se
010-510 54 03

Carina Ahlfeldt
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna
carina.ahlfeldt@akeri.se
010-510 54 06

 

Material för nedladdning

Här hittar ni logotyper och vår designhandbok.