Headerbild Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden. I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du finner kontaktuppgifter till respektive kontor och kunskapsområde under Presskontakter.

Pressmeddelanden

2018-10-01
Starkare efterfrågan men svagare lönsamhet för åkerierna
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi cirka 6000 medlemmar.
2018-09-04
Klimatsmart och ekonomiskt med långa lastbilar
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.
2018-09-03
Sanktionsavgifter för tillverkaren av självkörande fordon i stället för ägaren
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.
2018-08-30
Välkommet regeringsbeslut om EU-trailers

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.

2018-08-28
Sveriges Åkeriföretag med i det nationella godstransportrådet

Det nationella godstransportrådet är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens godstransportstrategi. För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför gällande konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet måste alla trafikslag utvecklas i ett gemensamt transportsystem. Uppdraget i godstransportrådet är på 4 år där rådet bland annat ska stärka dialogen mellan myndigheter och näringsliv.

2018-08-28
Åkerinäringen behöver fler förare

Rapporten visar att över hälften av åkeriföretagen behöver anställa inom det närmsta halvåret. På årsbasis uppskattas det behövas över 7000 förare. TYA:s långsiktiga bedömning står fast - de närmsta 10 åren behövs mer än 50 000 nya förare. Samtidigt utbildas bara 3000 – 3500 nya förare varje år. Problemet ligger inte i att för få söker då TYAs skolledarenkät för 2017-2018 visar dubbelt så många förstahandssökande till transportgymnasiet som det finns platser.

2018-05-09
Tumme upp för snöröjning i fokus

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utvärdera snöröjningen och komma med en handlingsplan. Sveriges Åkeriföretag välkomnar fokus på den bristande vintervägunderhållningen som har stora konsekvenser för trafiksäkerhet och leveranser. Tidigare under våren har regeringen också föreslagit vinterdäckskrav för tunga lastbilar.

2018-04-26
Förare - ett yrke för alla
Personalbristen i åkerinäringen är påtaglig. Just nu saknas ungefär 7000 förare, och under de kommande tio åren beräknar åkeriföretagen att ungefär 50 000 förare behövs. Samtidigt har branschen få kvinnor inom flera yrken. Arbetsförmedlingen och Sveriges Åkeriföretag arrangerar ett webbinar för att belysa att åkerinäringen erbjuder bra arbetsplatser och trygga anställningar för alla.
2018-04-20
Inbjudan - Överlämning av åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen
Sveriges Åkeriföretag har, liksom 8 andra branscher, arbetat med att ta fram en färdplan där vi beskriver vår väg för att nå fossilfrihet samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Framtagandet har skett i samarbete med Fossilfritt Sverige där samtliga 9 färdplaner bildar ett Sverigepussel mellan transportslagen. Åkerinäringens färdplan är ännu inte redo för publicering, men de viktiga dragen där utmaningar och möjligheter identifieras presenteras nu.
2018-03-20
Ny studie via appen ”Live Trafik” – Hur ser behovet av rastplatser ut i landet?
Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet. Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud.

Pressbilder

I vårt externa pressrum hittar ni fler pressmeddelanden samt flertalet pressbilder.  

 

 

Presskontakter huvudkontoret

 

Presskontakter regioner

Ingemar Resare
Örebro, Södermanlands, Östergötlands län och Gotlands län
ingemar.resare@akeri.se
010-510 54 03

Carina Ahlfeldt
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
carina.ahlfeldt@akeri.se
10-510 54 06

 

Material för nedladdning

Här hittar ni logotyper och vår designhandbok.