Headerbild Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden. I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du finner kontaktuppgifter till respektive kontor och kunskapsområde under Presskontakter.

Pressmeddelanden

2020-01-30
Vi rekryterar ny vd till Nordic Logistics Association
Torsten Laksafoss Holbek, 39, har senast arbetat som senior rådgivare hos Danska Arbetsgivarföreningen. Där har han arbetat med transport- och arbetsmarknadspolitik, och särskilt med mobilitetspaketet. Torsten har över tio års erfarenhet från påverkansarbete i Bryssel. Tidigare har han även varit kontorschef hos den danska europaparlamentarikern Morten Løkkegaard från det liberala partiet Venstre.
2020-01-17
Sveriges Åkeriföretag på bästa sändningstid i TV3
Åkerinäringen omsätter idag cirka 160 miljarder kronor om året vilket motsvarar fyra procent av Sveriges BNP och är en av våra absolut viktigaste samhällspelare. Sveriges Åkeriföretag representerar cirka 5500 företag med 38 000 fordon och lastbilschaufför är det fjärde vanligaste yrket bland män i Sverige. - Så här krasst är det; utan lastbilen stannar Sverige. Jag tror inte att gemene man inser hur beroende samhället är av en väl fungerande åkerinäring och logistik. Detta vill vi visa inifrån själva kärnan. Det är en otroligt spännande värld som kommer att göra sig väldigt bra i TV, säger Rickard Gegö.
2019-11-21
BDX vill göra skillnad. Gör åtagandet för Fair Transport.
                                                                                                                                                                   BDX vill göra skillnad. Gör åtagandet för Fair Transport.      
2019-11-04
Rastplats 2019 – Framtidens rastplatser
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-10-28
Fossilfri åkerinäring behöver beslut
Programmet med 27 punkter utgör en sammanställning av de viktigaste förslagen att genomföra under innevarande mandatperiod. Sveriges Åkeriföretag har i sin färdplan lyft flera olika förslag, och två av dem är med i det program som idag lämnades över. Dessa är: 1) Låt Upphandlingsmyndigheten med stöd av berörda myndigheter, SKL och branschaktörer se över möjliga obligatoriska klimatkrav för offentliga aktörer för godstransporter, förslagsvis 100 % förnybart till år 2030. 2) Utred hur dagens drivmedelsskatt kan ersättas med en vägavgiftsskatt som alla brukare får betala. Den kan differentieras efter fordonets utsläpp, lastförmåga, tid på dygnet, olika vägtyper och regioner, förslagsvis för tunga lastbilar inledningsvis. 
2019-10-15
Hållbara hastigheter helt i linje med Fair Transport
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-09-19
Positivt röstningsresultat gällande mobilitetspaketet
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi runt 6000 medlemmar.
2019-09-13
Svag krona påverkar åkeriföretagen
Svensk åkerinäring har lämnat högkonjunkturen bakom sig. Värdeskapandet - mätt som avkastning på totalt kapital i relation till räntan på en svensk 10-årig statsobligation - är tillbaka i linje med genomsnittet för den senaste 10-årsperioden; cirka +4,5 procentenheter. Ett stort orosmoment är de kraftigt ökade konkurserna inom svensk åkerinäring.- Sammantaget kan man säga att bilden som ges av siffrorna i denna publikation stämmer väl med de rap­porter vi får från åkerierna i de olika segmenten, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag
2019-09-09
Foria utvecklar sina hållbara affärer och ansluter sig till Fair Transport
En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens viktigaste fråga och en hållbar utveckling förutsätter hållbara affärer. Sveriges Åkeriföretag har utvecklat Fair Transport för att underlätta och stärka en hållbar utveckling av transportnäringen. Fair Transport hjälper transportköpare att välja rätt och stärker samtidigt seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens. En hållbar affär är ansvarsfull, klimatsmart och trafiksäker.
2019-09-09
Olssons Åkeri i Skövde AB först ut i Skaraborg att ansluta sig till Fair Transport
                                                                                                            

Pressbilder

I vårt externa pressrum hittar ni fler pressmeddelanden samt flertalet pressbilder.  

 

 

Presskontakter huvudkontoret

 

Presskontakter regioner

Ingemar Resare
Örebro, Södermanlands, Östergötlands län och Gotlands län
ingemar.resare@akeri.se
010-510 54 03

Carina Ahlfeldt
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna
carina.ahlfeldt@akeri.se
010-510 54 06

 

Material för nedladdning

Här hittar ni logotyper och vår designhandbok.