Urstark framtidstro hos exportföretagen

Publicerad tors, 12/02/2021 - 15:46

De svenska exportföretagen räknar med fortsatt stark konjunktur och är mycket optimistiska inför framtiden, visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro i rapporten Exportkreditbarometern. 

Trots höga råvarupriser, logisikstörningar och komponentsbrist ser exportföretagen mycket ljust på framtiden. En förklaring till den höga optimismen är den starka konjunkturen i kombination med att allt fler fått vaccin och samhällen öppnar upp. 

– I takt med den positiva konjunkturutvecklingen ökar företagens investeringar, inte minst i grön omställning. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större. Det gynnar Sverige som är ett av världens mest innovativa länder, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK).

Indexet väger samman företagens förväntningar på likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg för ett år sedan på 29 och är nu 46, vilket är samma rekordhöga nivå som i våras. 

Fler än hälften av landets stora exportföretag, 56 procent, räknar med en ökad orderingång under de kommande 12 månaderna. Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, en rekordhög siffra. 

– Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer att vara avgörande för företagens förmåga att kunna investera och växa. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft, säger Magnus Montan.

Hälften av företagen, 51 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året, vilket är lika hög andel som i våras. Även företagens likviditetssituation är stark. Över hälften anger att deras likviditetssituation har stärkts under de senaste sex månaderna och även framåtblickande ser det ljust ut.

200 exportföretag har svarat i undersökningen som gjordes 1–29 oktober. De senaste veckorna har oron för snabbare spridning av coronaviruset och den nya varianten som kallas omikron ett visst avtryck på börserna.