Moderater bildar riksdagens bilnätverk

Publicerad fre, 03/15/2019 - 08:28

För att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för landets mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen har fyra moderata riksdagspolitiker tagit initiativ till att bilda riksdagens bilnätverk.  

Riksdagens bilnätverk.

- Här samlas vi som vill att hela Sverige ska kunna leva och tycker att det är utsläppen från bilismen som ska minska – inte bilåkandet i sig, säger Sofia Westergren, moderat riksdagsledamot och en av initiativtagarna till riksdagens bilnätverk. Att vi står bakom riksdagens nollvision om antalet döda i trafiken är en självklarhet.


Det är Sofia Westergren, som tillsammans med de moderata riksdagsledamöterna Lars Beckman, Kjell Jansson och Jan Ericson som har tagit initiativet och bildat nätverket

.
De fyra politikerna konstaterar att bilen är viktig för svenskarna.


- De flesta i vårt land har därför bil, hela 85 procent har tillgång till minst en bil i hushållet och 37 procent har två eller fler bilar, framhåller de fyra politikerna. Antalet bilar ökar också stadigt och det finns idag närmare 5 miljoner bilar i landet. För några år sedan fanns det de som talade om att bilismen hade nått ett en topp av sig själv, ”peak car”, men därefter har det varit rekordförsäljning i flera år och dysterkvistarna har faktiskt slutat använda begreppet.


I snitt har antalet bilar i trafik årligen ökat med över 50 000 de senaste tio åren.  


- Det är en utveckling som vi bejakar – både för vår viktiga bilindustri men viktigast för svenska folkets mobilitet, framhåller de fyra politikerna.  Med tanke på hur vårt avlånga land ser ut så är det inte konstigt att 64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen. Detta är dessutom en ökande andel. Hälften av svenskarna skulle både ha det svårare att bo där de bor och att kunna ta sig till jobbet om de inte haft tillgång till bil (SKOP 2017). Hela åtta av tio resor sker med bil. 
 
De fyra politikerna konstaterar att beroendet av bilen är inte bara en landsbygdsfråga. 
- Så fort man lämnar våra städers absoluta centrum är bilen helt dominerande. Det är svårt att förstå hur den ensamstående föräldern med tre barn som ska skjutsas och hämtas till olika träningar skulle få vardagspusslet att gå ihop utan en bil.  Till detta kommer att ungefär 200 000 svenskar jobbar med bilen på något sätt, i omsorgen, industri, handel service och verkstäder. För näringslivets konkurrenskraft är det viktigt att man har tillgång till effektiva transporter. 


För riksdagens bilnätverk är förklaringen till bilens framgångar är enkel. 

- Bilen får vår vardag att fungera, den gör att vi kan bo där vi vill och vi kan göra mer av vår fritid. Med bilen bestämmer man själv vart man ska resa, när och med vem. Det är helt enkelt en oslagbar kombination. Det betyder inte alltid att vi alla gånger väljer bilen men i många fall är bilen det smartaste eller rent utav det enda valet. De som inte själva använder bil drar nytta av alla de servicetjänster som inte skulle fungera utan bilen. Bilen är helt nödvändig för näringslivet och viktiga samhällsfunktioner. Många av oss tycker dessutom det är roligt med bil. 
De fyra initiativtagarna till riksdagens bilnätverk konstaterar att debatten om bilen och betydande delar av politiken tyvärr handlar om hur denna frihet ska begränsas. Detta trots att bilen aldrig har varit så ren och säker som nu. 


Sofia Westergren, Lars Beckman, Kjell Jansson och Jan Ericson framhåller att framtidens bilar kommer att vara helt säkra, tysta och miljövänliga.


- Nya affärsmodeller med delning gör dessutom att ännu fler får tillgång till bil. Ändå vill Trafikverket att personbilismen ska minska med en fjärdedel till år 2030. Högre bränsleskatter finns på dagordningen trots att bilister är de som betalar mest, oftast långt mer än sina egna totala kostnader för utsläpp, olyckor och investeringar. 


För att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för landets mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen har de fyra riksdagsledamöterna tagit initiativ till att bilda riksdagens bilnätverk.


- Här samlas vi som vill att hela Sverige ska kunna leva och tycker att det är utsläppen från bilismen som ska minska – inte bilåkandet i sig. Att vi står bakom riksdagens nollvision om antalet döda i trafiken är en självklarhet. Det får vara slut på den politiska hetsjakten på Sveriges bilister nu!