Förvaltningsrätten avslår överprövning av arbetsmarknadsutbildning

Publicerad tors, 12/02/2021 - 16:33

Arbetsförmedlingens stora upphandling av yrkesförarutbildning från i somras överklagades. Nu har förvaltningsrätten kommit med sitt beslut.

Utbildningsföretaget Yrkesakademin tilldelades i juni i år 45 av 50 avtal om arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss och lastbil i Arbetsförmedlingens stora upphandling. Beslutet överklagades och har nu prövats av förvaltningsrätten som inte fann skäl nog att ingripa mot Arbetsförmedlingens upphandlingar. Tilldelningsbeslutet står därmed fast.

Värdet av de vunna avtalen beräknas till cirka 300 miljoner kronor årligen. Arbetsförmedlingen får teckna avtal med Yrkesakademin om domarna inte har överklagats senast den 10 december 2021. Avtalsperioden för kontrakten är ett år med möjlighet till förlängning om ytterligare ett plus ett år.