Riskerar inte Fair Transport att undergräva min ISO-certifiering?

Fair Transport är ingen certifiering utan ett frivilligt åtagande. De företag som redan är certifierade kommer att leva upp till åtagandena med god marginal. Fair Transport och certifieringen står alltså inte i konkurrens med varandra utan kompletterar varandra.

Visa alla