Möjligt att söka stöd för omskolning mitt i livet

Publicerad 2022-10-10 / 07:38 av Charlotta.Nilsson i Kompetensförsörjning

Sedan den 1 oktober är det möjligt för den som vill byta inriktning i arbetslivet att söka det nya omställningsstudiestödet. Stödet innebär att den som är yrkesverksam och vill utbilda sig till ett bristyrke kan få upp till 80 procent av lönen i bidrag och studielån.

Omställningsstudiestödet är ett resultat av januariavtalet, där Liberalerna och Centerpartiet vid regeringsbildningen efter valet 2018 krävde reformer på arbetsmarknaden. Stödet kan i grunden ges för alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, oavsett om det är på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux eller folkhögskola. Det finns dock en viktig begränsning – att stödet vanligtvis bara ges vid utbildningar som är relevanta för yrken där marknaden har behov av mer kompetens.

Det går heller inte att få stöd för utbildning som arbetsgivaren själv kan tillhandahålla för att arbetstagaren ska klara sina ordinarie arbetsuppgifter, eller utbildning som bara syftar till att lösa kompetensbehov hos en specifik arbetsgivare. Bedömningen av hur relevant en utbildning är görs vid behov av så kallade omställningsorganisationer som är knutna till olika typer av arbetsgivare (exempelvis TRR Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden).

Omställningsstudiestödet gör det exempelvis lättare och mer ekonomiskt attraktivt att utbilda sig till yrkesförare, och vissa andra transportyrken. Några av villkoren är att personen är mellan 27 och 62 år, är etablerad på arbetsmarknaden och att utbildningen ökar personens attraktivitet på arbetsmarknaden. Bidraget och den möjliga lånedelen uppgår till max 80 procent av tidigare lön, där bidragstaket är 21 298 kr och högsta möjliga lånebelopp är 12 514 kr. Alla belopp beskattas som lön.

Stödet kan just nu beviljas för studier som börjar mellan 1 januari och 30 juni 20221. Här kan du läsa mer om omställningsstudiestödet.