Jag planerar att hyra ut mig själv av mitt företag. Vilken typ försäkring måste man ha? Eller måste man ha sån försäkring?

Man bör stämma av med sitt försäkringsbolag för att säkerställa rätt skydd i sin verksamhet. Det finns inget tvång på att ha en företagsförsäkring men att teckna en anpassad företagsförsäkring som inkluderar ett ansvarsmoment, rättsskydd, avbrott m.m. är att rekommendera.

Visa alla