Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2020-03-27 Remissvar - Upprepad trafikbrottslighet Remisser 471.86 KB
2020-03-18 IRU - nuläge godstransporter Rapporter 358.25 KB
2020-03-17 Resmissvar - YKB TSF 2019-142 Remisser 289.34 KB
2020-03-16 Undantag från kör- och vilotider Rapporter 675.13 KB
2020-03-11 Remissvar - ändrade föreskrifter om alkolås Remisser 74.91 KB
2020-03-11 Remissvar - paketleveranstjänster Remisser 83.08 KB
2020-03-11 Remiss - reviderade direktiv på avfallsområdet Remisser 102.24 KB
2020-03-11 Remiss - ändringar i föreskrifter om alkolås Remisser 253.95 KB
2020-03-11 Remissvar - reviderade EU-direktiv på avfallsområdet Remisser 296.76 KB
2020-03-11 Remissmissiv - reviderade EU-direktiv på avfallsområdet Remisser 144.26 KB
2020-02-27 Medlemsdagar Swedol 4-5 mars 2020 Produktblad 255.75 KB
2020-02-19 Harmonised methods for brake testing Rapporter 136.11 KB
2020-02-18 Safe and Efficient Goods Reception for Road Freight Rapporter 2.23 MB
2020-02-18 International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport -summery Rapporter 965.37 KB
2020-02-18 ISO 39001 Road Traffic Safety (RTS) Management Systems Rapporter 214.45 KB
2020-02-18 Improved brakes on heavy commercial vehicles (johansson 2008) Rapporter 390.42 KB
2020-02-18 Correctly loaded heavy commercial vehicles Rapporter 361.38 KB
2020-02-15 Olyckor, incidenter och tillbud med draganordningar på för tunga lastbilar Rapporter 4.58 MB
2020-02-13 Optimalt däckval för tunga fordon Rapporter 3.77 MB
2020-02-13 Olyckor, incidenter och tillbud med framdäck på tunga lastbilar Rapporter 657.95 KB
2020-02-13 Bra bromsar på tunga fordon Rapporter 2.79 MB
2020-02-13 ​​​​​​​Bättre bromsfunktion på tunga fordon Rapporter 1.36 MB
2020-02-13 Rätt Lastade Fordon Rapporter 2.25 MB
2020-02-13 Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och den nya internationella standarden ISO 39001 Rapporter 1.1 MB
2020-02-13 International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport Rapporter 5.09 MB
2020-02-13 Vägskatt och Svensk Åkerinäring Rapporter 1.31 MB
2020-02-13 Förkortad Väglivslängd – orsaker och kostnader Rapporter 3.58 MB
2020-02-13 Trafikfarlig S-kurva på länsväg BD 395 Rapporter 1.2 MB
2020-02-13 Safe and Efficient Goods Reception for Road Freight. Rapporter 2.9 MB
2020-01-30 Norråkarn nummer 4 - 2019 Regionala tidningar 13.43 MB