Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2021-11-12 Slam 21 Övrigt 153.67 KB
2021-11-03 Remissvar - tullförordningen Remisser 109.81 KB
2021-11-03 Remissvar - Avfallskoder för litiumjonbatterier Remisser 176.38 KB
2021-11-03 Remissvar - registrering av fordon Remisser 135.89 KB
2021-10-29 Remissvar - Genomförandet av mobilitetspaketet Remisser 787.49 KB
2021-10-21 Remissvar - elektrifieringspiloter Remisser 188.45 KB
2021-10-20 Remissvar - Äga avfall Remisser 214.55 KB
2021-10-20 Remissvar - Förbättrad avfallsstatistik Remisser 169.94 KB
2021-10-05 Rapport - enkät om stölder - Vägsamverkan Rapporter 1.16 MB
2021-10-04 Nyckeltalsrapport 2021 Rapporter 4.84 MB
2021-09-28 Remissvar - föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng Remisser 144.56 KB
2021-09-28 Remissvar -Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter Remisser 519.63 KB
2021-09-24 Remissvar av betänkandet Kontroller på väg Remisser 1.03 MB
2021-09-16 Remissvar - Sverige utan fossila drivmedel Remisser 237.64 KB
2021-09-16 Remissvar- förslag till reviderat energibeskattningsdirektiv Remisser 235.53 KB
2021-09-16 Remissvar - ändring av direktiv EU ETS, M2021/01389 Remisser 218.85 KB
2021-09-16 Remissvar - NOrmer för koldioxidutsläpp Remisser 225.52 KB
2021-09-16 Remissvar - Stärkt planering för hållbar utveckling Remisser 168.04 KB
2021-09-06 Remissvar - infrastrukturen för alternativa bränslen Remisser 207.15 KB
2021-09-06 Remissvar - Otillåtna cabotagetranporter och beställaransvar Remisser 292.79 KB
2021-09-06 Remissvar - föreskrifter om transport av avfall, NV-08781-19 Remisser 114.46 KB
2021-07-02 Remissvar - miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Remisser 630.49 KB
2021-07-02 Remissvar - elektroniska vägtullssystem Remisser 187.13 KB
2021-06-22 Remissvar - medicinska krav Remisser 926.44 KB
2021-06-22 Remissvar - ordningsbot för vissa brott Remisser 827.7 KB
2021-05-27 Einride, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 4.99 MB
2021-05-27 Trafikverket, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 1.16 MB
2021-05-27 Scania, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 3.25 MB
2021-05-27 Volvo Lastvagnar, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 1.57 MB
2021-05-27 Einride, Del 2 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 1012.99 KB