header fair Transport

Fair Transport företag

För att vara med i Fair Transport skriver medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden som handlar om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare. Och underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.

Ta ställning du med

För att gå med i Fair Transport skriver du på ställningstagandet nedan och skickar till info@akeri.se eller 

Sveriges Åkeriföretag
Box 7248
103 89 STOCKHOLM