Effektiva Transporter

Konferensen Effektiva Transporter vänder sig till åkerinäringen och intressenter inom transport och hantering av gods inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter.

Effektiva Transporter är en ny konferens som Sveriges Åkeriföretag anordnar och kommer att genomföras återkommande. Utvecklingen inom transportnäringen går fort när det kommer till längre och tyngre fordon, transporteffektivitet, autonoma fordon och digitalisering. Konferensens syfte är att presentera det senaste inom flertalet områden. 

Vi avvaktar situationen med Covid-19 innan vi bokar in nästa konferens.

 

Presentationer från 2019 års konferens