Effektiva Transporter

Konferensen Effektiva Transporter vänder sig till åkerinäringen och intressenter inom transport och hantering av gods inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter.

Effektiva Transporter är en ny konferens som Sveriges Åkeriföretag anordnar och kommer att genomföras återkommande. Utvecklingen inom transportnäringen går fort när det kommer till längre och tyngre fordon, transporteffektivitet, autonoma fordon och digitalisering. Konferensens syfte är att presentera det senaste inom flertalet områden. 

Nästa gång konferensen arrangeras är 2-3 april 2020 ombord på Viking Lines Cinderella. Boka in i kalendern redan nu!

 

Presentationer från 2019 års konferens