Header Årsmöte

Årsmöte

Varje år håller vi årsmöte.

Dels arrangeras vårt centrala årsmöte för Sveriges Åkeriföretag, dels arrangerar våra 12 åkeriföreningar var sitt årsmöte. Samtliga medlemmar är välkomna. Till det centrala årsmötet utser varje åkeriförening ombud med rösträtt.