Headerbild Åkeribarometern

Åkeribarometern

För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar Sveriges Åkeriföretag befattningshavare i ledande ställning inom transportsäljande åkeriföretag. Tack vare Åkeribarometern kan du ta del av aktuella trender inom åkerinäringen. 

I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. I undersökningen bedömer svarspersonerna situationen för det egna företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. I Åkeribarometern fokuserar vi på de intervjuades förväntningar på efterfrågan uttryckt som nettotal. Vi tar också fram nettotal för investeringsplaner samt bedömning av personalstyrkans förändring. 

 

 

Tove Winiger

Kontakta mig vid frågor om Åkeribarometern
Politik- och hållbarhetsansvarig
010-510 54 43
tove.winiger@akeri.se

dd