Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - WEBBASERAD ADR 1.3-UTBILDNING

Webbaserad ADR 1.3-utbildning

De personer som arbetar med transport av farligt gods ska vara utbildade.

 

Anställda ska vara utbildade i enlighet med 1.3 innan de antar ansvar. Utbildningen ska även innehålla de särskilda bestämmelser för skydd avtransporter med farligt gods som tas upp i kapitel 1.10 (Transportskydd).

 

Vi erbjuder nu en webbaserad ADR 1.3 utbildning. Utbildningen består av moduler med interaktivt innehåll, där fakta presenteras genom text, speaker, klickbara bilder, animationer och fördjupningsavsnitt. I slutet av varje modul kommer du ställas inför ett kortare prov. Vid godkänt provresultat markeras modulen som godkänd.

 

Du beställer enkelt dina inloggningsuppgifter genom att fylla i formuläret till höger, under Jag vill anmäla mig. 

 

Medlemspris: 995 kr exkl moms
Icke medlem: 1200 kr exkl moms

 

Efter att kursavgiften betalats får du inloggningsuppgifter via mail och/eller sms.

 

Tänk på att lämna en kopia på intyget till din arbetsgivare som ska ha register över personalens utbildningar i farligt gods.

 

OBS! Denna utbildning vänder sig inte till dig som är i behov av ett fullvärdigt ADR-intyg. Är du i behov av detta ber vi dig att  vända dig till ditt regionala kontor.

 

För mer information, kontakta:
ADR- Gruppen 010-51 00 305 eller SÅ Utbildning 010-51 00 400

 

 

 

 

Bli medlem