Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - VALBEREDNINGSUTBILDNING

Valberedningsutbildning

Betydelsen av att utbilda sin valberedning kan sammanfattas i följande citat: ”En aktiv styrelse, rätt bemannad och rätt använd kan man inte ta för givet. Den förtjänar man genom ett bra valberedningsarbete.”

 

Att få ett uppdrag som valberedare innebär att man måste vara väl insatt i hur en styrelse arbetar, vilka utmaningar som bolaget eller föreningen står inför, hur styrelsen ska vara sammansatt samt vilken profil en styrelseledamot bör ha för att kunna ta det ansvar som förväntas. 

 

Ofta beskrivs valberedningen som en bortglömd funktion men man får inte en bättre styrelse än den valberedning man har.

 

Exempel på innehåll:

  • Vilket uppdrag har valberedningen
  • Hur ser uppdraget ut som styrelseledamot
  • Hur ser kravprofilen för en styrelseledamot ut
  • Hur ser profilen för en ordförande ut
  • Hur ska styrelsen vara sammansatt
  • Hur kan man utvärdera styrelsen och de enskilda ledamöterna
  • Valberedningens roll vad gäller arvoden och ersättningar.
Bli medlem