Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - STYRELSEUTBILDNING

Styrelseutbildning

Framgångsrika affärer kräver ett professionellt styrelsearbete. När kraven på affärsmässighet i verksamheten ökar, ökar också kraven på styrelsen. Den tiden är förbi när man kunde betrakta styrelseposten som bara ett hedersuppdrag.

 

Att sitta i en styrelse kräver att ledamöterna är både välutbildade och informerade. Man måste vara klar över sin roll. Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda såväl Lastbilscentraler som enskilda åkerier en styrelseutbildning som kan anpassas till kundens verksamhet och önskemål. 

 

 Exempel på innehåll:

  • På vems uppdrag arbetar styrelsen, och vad är uppdraget
  • Hur tar man till vara och säkerställer ägarinflytandet
  • Vad reglerar styrelsens arbete
  • Vad kännetecknar en bra styrelse och ett bra styrelsearbete
  •  Valberedningens strategiska roll
  •  Rollfördelningen mellan ägare, styrelse och ledning
  • Styrelsens strategiska respektive kontrollerande roll
  • Rollen som VD respektive Ordförande
  • Styrelsens och ledamöternas juridiska ansvar
  • Revisorernas arbete
Bli medlem