Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - FöRETAGSANPASSAD UTBILDNING

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

Med en företagsanpassad utbildning kan du skräddarsy ett utbildningsprogram helt och hållet utifrån dina och företagets egna behov. Sveriges Åkeriföretag planerar, genomför och följer upp.

 

Tillsammans anpassar vi utbildningen och upplägget efter specifika kompetensbehov och önskemål som finns för just din verksamhet.

 

Eftersom kompetensen i företaget höjs ytterligare efter en anpassad utbildning blir konsekvenserna ofta mycket goda: stärkta kundrelationer, nya uppdrag, ökade marknadsandelar och därmed ökad lönsamhet.

 

Exempel på företagsanpassade kurser:

• Kostnadsberäkning och prissättning

• Marknadsföring och kundrelationer

• Förhandlingsteknik

• Affärsjuridik

• Trafiksäkerhet

• Utbildning för styrelse och valberedning

Bli medlem