Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - AFFäRS- OCH UPPHANDLINGSJURIDIK


BOKA

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med avtal och upphandlingsfrågor i ditt arbete.

 
MÅL

Målet är att du efter avslutad kurs direkt ska kunna identifiera och lösa de mest vanligt förekommande juridiska problemen inom dessa områden. Dagen varvas mellan teori, praktikfall och diskussioner och kursledare är jurister från SÅ Juridik.

 

INNEHÅLL

Kursen behandlar juridik som kan vara av betydelse ur ett affärs-, upphandlings- och transporträttsligt perspektiv, med stort fokus på företag verksamma inom vägtransportnäringen.

  • Avtalsrätt och olika avtalstyper som transport, köp och entreprenader
  • Kontraktsrätt
  • Garantier, reklamation och preskription
  • Alltrans och övriga standardavtal
  • Tillämpning och tolkning av avtal
  • Skadestånd och viten
  • Grundläggande upphandlingsjuridik (LOU)
  • Överprövning - Vilka möjligheter har ditt företag att klaga om upphandlingen inte har gått rätt till?

 

 

 

Bli medlem