Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - TRANSPORTLEDARUTBILDNING

Transportledarutbildning


BOKA


Transportledarutbildning

Transportföretagen står inför nya krav och arbetsmetoder. Utan transportledare med uppdaterade kunskaper kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen. Här får du de nödvändiga kunskaperna i både logistik, försäljning, juridik, transportekonomi och ledarskap.

 

Kursinnehåll

Kursen handlar om modern logistik med tonvikt på lönsamhet, logistikkostnader och kapitalbildning likväl som logistiksystemets processer, aktiviteter, flöden och aktörer.  Vi går även in på hur du kan stärka och utveckla bra kundrelationer och skriva hållbara avtal för trygga affärsrelationer. Vi har byggt på utbildnigen med två dagar ledarskap.

 

Kurslängd

Utbildning omfattar 3 olika block om vardera 2 dagar. Du kan delta på enstaka block, men vi rekommenderar att du går samtliga block för att få med dig verktygen som förenklar vardagen som Transportledare.

 

 • Försäljning/juridik (avtals-, köp- och transporträtt)  Block A
 • Logistik/Transportekonomi Block B
 • Ledarskap Block C

Mål

Målet är att deltagarna efter avslutade utbildning ska:

 • Ha utvecklat förmågan att bedriva aktiv merförsäljning och stärka relationer med kunder.
 • Bidra till en fördjupad bredd inom logistikområdet samt att kunna hitta logistikförbättringar och därigenom utveckla den egna verksamheten.
 • Kunna upprätta en enkel och/eller avancerad kostnadsberäkning för en transportuppgift.
 • Ha kompetens att använda sig av Index.
 • Ha grundläggande affärsjuridisk kunskap vad gäller offerter, orderbekräftelser och avtal.
 • Kunna skilja på rättsfrågor och bevisfrågor.
 • Kunna identifiera och självständigt kunna hantera enklare juridiska problem.
 • Ha kännedom om åkeriets ansvar för gods- och reklamations- och tvistefrågor i domstol.
 • Lära dig att skapa engagemang för att nå ett gemensamt mål
 • Lära dig vilka sidor av dig själv du ska arbeta med för att bli en så bra ledare som möjligt utifrån dina personliga styrkor

Nästa utbildningstillfälle:
Göteborg   Oktober 2018
Stockholm  November 2018

 

 

 

 

 

Bli medlem