Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TRANSPORTEKONOMI - KONTAKT OCH SUPPORT

Kontakt

Kontakta Sveriges Åkeriföretags branschrådgivare om det gäller allmänna företagsekonomiska frågor som rör åkeribranschen. För frågor som rör Sveriges Åkeriföretags olika programvaror finns särskild support. Kontaktuppgifter till dessa finns i spalten till höger.

Allmänna frågor

Branschef
Ulric Långberg
E-brev: Ulric.langberg@akeri.se
010-510 54 61
Branschföreträdare
Göran Danielsson
Umeå
goran.danielsson@akeri.se
010-510 54 15
Margareta Holmström
Gävle
margareta.holmstrom@akeri.se
010-510 54 14
Johan Nordenström
Växjö
johan.nordenstrom@akeri.se
010-510 54 25
Annika Peterson
Skövde
annika.peterson@akeri.se
010-510 54 11
Branschföreträdare
Lars Runesson
Halmstad
lars.runesson@akeri.se
010-510 54 24
Peter Svensson
Malmö
peter.svensson@akeri.se
010-510 54 08
Joachim Wiberg
Stockholm
joachim.wiberg@akeri.se
010-510 54 02

Programvaror

SÅindex 5 och SÅcalc

Tekniska frågor
Alla frågor om hur exceltilläggen SÅindex och SÅcalc fungerar, hur de installeras och liknande.
Lars Aspholmer
Lars Aspholmer AB
Borås
lars@larsaspholmer.se
070-662 70 46
Distribution
Frågor som rör distribution, fakturor, register och liknande
Lena Åsegård
Lars Aspholmer AB
Borås
programservice@akeri.se
070-699 23 58

SÅwebbkalkyl och SÅklimatkalk

e-brev
ingemar.resare@akeri.se
tel
010-510 54 03
Bli medlem