Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRENUMERATIONER - SÅINDEX 8

SÅindex 8 - ny programvara 2018

SÅindex 8 ger användaren tillgång till lastbilsindex T08, avfallsindex och ytterligare några indexserier i en praktisk förpackning. Exakt vilka serier som ingår kan du se här

Tekniskt är det ett tillägg (en addin) till Microsoft Excel. SÅindex 8 ger dig en menyflik i Excel och via den kan du se indextal för alla serier inklusive kostnadsslag. Du kan ställa in basmånad och avläsningsmånad så räknar SÅindex fram förändring i procent.

Förutom att du hittar indextal så finns också hjälpmedel för att räkna rätt. Exempelvis finns särskilda mallar för att hålla ordning på DMT månadsvis.
En särskild räknare finns också för att räkna rätt när det pris som ska regleras inte motsvarar samma "storhet" som den mätning som indextalet speglar. Avser exempelvis indextalet enbart alla kostnader utom drivmedel så kan förändringen inte användas direkt på en ersättning som motsvarar alla ersättningar. Grundläggande procenträkning som du får hjälp med i SÅindex 8.

SÅindex 8 räknar även fram förändring enligt index för valfri period från 2012 och frammåt. Ni kan se förändring med eller utan diesel i de flesta serierna. Vill ni se kostnadsutvecklingen som serier med diagram kan ni skapa excelblad med de serier ni vill se. Mallar är ett särskilt begrepp. De används för att hålla ordning på prisregleringar med index, inte minst månadsförändringar av DMT.

Tekniska krav

SÅindex 8 fungerar med datorer som har Microsoft Windows och Microsoft Excel 2013 och nyare. Det måste vara 32 bitars versionen av excel.

SÅindex 8 fungerar inte med Mac operativsystem och inte heller med 64 bitars versionen av Microsoft Excel.

Dokumentation

Nyheter i SÅindex 8
SÅindex 8 Översikt

Support

SÅ Programservice

Lars Aspholmer AB
Lars Aspholmer
Tel 070-662 70 46
ebrev:
Lars@Larsaspholmer.se

Bli medlem