Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRENUMERATIONER - SÅINDEX 5

SÅindex 5 - dags för pension

SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel som använts i många år för att arbeta med indextal som SCB fastställer för framförallt lastbilstransporter. Programmet ersätts under 2018 av en helt ny version, SÅindex 8. SÅindex 5 kommer att uppdateras med indextal månadsvis minst hela 2018 för alla som har en giltig prenumeration.. Däremot kommer inga nya prenumerationer att säljas från och mad januari 2018.

SÅindex 5 ger användaren tillgång till lastbilsindex, avfallsindex och ytterligare några indexserier i en praktisk förpackning.

Tekniskt är det ett tillägg (en addin) till Microsoft Excel. SÅindex ger dig en meny i Excel och via den kan du se indextal för alla serier inklusive kostnadsslag. Du kan ställa in basmånad och avläsningsmånad så räknar SÅindex fram förändring i procent. Behöver du index exklusive drivmedel så ser du detta i alla serier som avser lastbilstransporter.

SÅindex 5 räknar även fram förändring enligt index för valfri period från 2008 och frammåt. Ni kan se förändring med eller utan diesel i de flesta serierna. Vill ni se kostnadsutvecklingen som serier med diagram kan ni enkelt skapa excelblad med de serier ni vill se. Mallar är ett särskilt begrepp. De används för att hålla ordning på prisregleringar med index, inte minst månadsförändringar av DMT.

Bilden nedan visar ett av formulären i SÅindex 5. Det visar uppgifter om indexserier i gruppen T08. Användaren ställer in vilken serie man vill se och vilken basmånad och avläsningsmånad indextalen ska avse.

Tekniska krav

SÅindex 5 fungerar med datorer som har Microsoft Windows och Microsoft Excel 2007 och nyare. Det måste vara 32 bitars versionen av excel.

SÅindex 5 fungerar inte med Mac operativsystem och inte heller med 64 bitars versionen av Microsoft Excel.

Dokumentation

Installationsanvisning
Översikt SÅindex 5

Support

SÅ Programservice

Lars Aspholmer AB
Lars Aspholmer
Tel 070-662 70 46
ebrev:
Lars@Larsaspholmer.se

Bli medlem