Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INDEX - PRENUMERATIONER

PRENUMERERA

Index med e-post i slutet av varje månad

Prenumerera på index

Indextal som visar kostnadsutvecklingen vid lastbilstransporter fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB täcker sina kostnader genom avgifter och för lastbilstransporter är det Sveriges Åkeriföretag som står för merparten av kostnaden. Sveriges Åkeriföretag tar sedan betalt av transportköpande företag, transportförmedlare och åkerier. Detta sker i form av prenumerationer.

Avfall Sverige är huvudman för SCBs uppdrag att fastställa index för avfallsverksamhet, ex insamling av hushållsavfall och slamsugning. Uppdraget har getts till SCB efter samråd med branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

Två huvudtyper av prenumerationer

Prenumeration på indextal finns i två olika former. Den mest spridda och mest kompletta lösningen heter SÅindex. Det är ett tillägg till Microsoft Excel. Du kan läsa mer om SÅindex genom att klicka här.

En enklare lösning är att få indextal i form av listor i excel arbetsböcker. Denna prenumeration kallas Indexpress och den finns i några olika varianter. Det finns exempelvis en variant som heter Indexpress Distribution och en annan som heter Indexpress Anläggning.

När fastställs index?

Lastbilsserier

SCB fastställer talen omkring den 25:e i varje månad. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti. Index för december beror på hur helgerna infaller och tidpunkten kan därför variera.

Avfallsindex

SCB fastställer talen omkring den 5:e månaden efter den månad som indextalen avser. För juli och december gäller undantag. Juli levereras i mitten av augusti.

Byggbranschens index

Indextal i ENTREPRENAD-serierna som fastställs av SCB på uppdrag av byggbranschen fastställs månaden efter den månad de avser.

Bli medlem