INDEXTAL - LASTBILAR-T08

Indextal för lastbilsserier T08

Här hittar ni indextal för tio olika serier som avser lastbilstransporter.

Serierna ingår i gruppen T08, lastbilstransporter. Det avser tio olika typtransporter. Benämningarna är från lokaldistribution som heter T08SÅ11 till serien för Anläggningstransport med släp som heter T08SÅ20.

På den här webbplatsen publiceras uppgifterna med viss eftersläpning jämfört med när talen fastställs av SCB. Vill ni veta indextalen direkt de fastställts så måste ni köpa en prenumeration.

Bli medlem