Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INDEXTAL - LASTBILAR-T08

Indextal för lastbilsserier T08 med diesel mk 1

Här hittar ni indextal för tio olika serier som avser lastbilstransporter.

Serierna ingår i gruppen T08, lastbilstransporter. Det avser tio olika typtransporter. Benämningarna är från lokaldistribution som heter T08SÅ11 till serien för Anläggningstransport med släp som heter T08SÅ20.

T08 serierna finns i tre varianter. MD=Med diesel mk 1, MH=med 100% HVO och ED=Exklusive drivmedel. Här på webben publiceras enbart de indextal som avser serier med diesel mk 1. Övriga varianter ingår i de prenumerationstjänster som finns.

På den här webbplatsen publiceras uppgifterna med viss eftersläpning jämfört med när talen fastställs av SCB. Prenumererar ni på Indexpress eller SÅindex 8 så får ni tillgång till indextalen i slutet av samma månad som den månad som indextalen avser.

Bli medlem