Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INDEX - INDEXTAL

Indextal på webben

Serier som presenteras på denna webbplats

Webbsidor som innehåller indextal når ni med menyn till vänster. Se under rubriken TRANSPORTEKONOMI - INDEX och INDEXTAL.

Letar ni efter indextal som avser lastbilstransporter så hittar ni 10 olika serier med indextal med menyraden LASTBILAR T08. Det finns också serier som speglar totalkostnaden för lastbilstransporter i menyraden T16SÅE3. Här visas indextal för en speciell serie som avser blandade lokala och regionala transporter. En serie som inte minst används vid offentlig upphandling där transporterna varierar avsevärt vad gäller fordonstyp, sträckor och avstånd.

Diesel mk 1 och andra kostnadsslag hittar ni med menyraden KOSTNADSSLAG. Kostnadsslagen är de egentliga mätningar som SCB gör som används för att väga samman de lastbilsserier vi nämnt i föregående stycken.

Menyraden ANDELAR ger information om proportioner mellan olika kostnadsslag i de sammanvägda typtransportserierna.

Indextal som inte finns på denna webbplats

På dessa sidor visas enbart ett urval av de serier som finns. I huvudsak publiceras de mest använda serierna här på akeri.se.

Serier som inte finns här är exempelvis serier T08 för olika lastbilstransporter där drivmedel är 100% HVO eller där serien presenteras helt utan drivmedel. Här finns inte heller serien K16SÅ0910 100% HVO.

Bli medlem