Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ANVäNDA INDEX - T08MEDHVO

T08 serier med HVO

Indexserier i gruppen T08 redovisas fram till januari 2018 enbart med diesel mk 1 som drivmedel. Idag används HVO som drivmedel i många lastbilstransporter och därför vill många reglera priser med T08 serier men med HVO som drivmedel.

Från och med januari 2018 fastställer SCB indextal i gruppen T08 även med HVO som drivmedel. Det kommer att finnas tre olika serier för varje typtransport T08:
1. T08 med drivmedel diesel mk 1
2. T08 med drivmedel HVO
3. T08 helt utan drivmedel.

T08 med HVO före 2018

Det går att beräkna kostnadsförändringar för T08 serier med HVO istället för diesel mk 1 för tidpunkter före 2018. Utgå från en T08-serie, ta bort den påverkan som beror på diesel mk 1 och lägg till den påverkan som beror på HVO. Om ni använder programmet SÅindex 5 och vill byta diesel mot HVO mellan november 2016 och november 2017 för T08SÅ13 gör ni så här:

Starta SÅindex 5 och ställ in rätt serie, basmånad och avläsningsmånad.

T08SÅ13 med diesel mk 1 har ökat 3,4%. Det kan ni se vid bokstaven A i bilden. Av den totala ökningen beror 1,6% på att diesel ökat 6,2%. Hur mycket en del av alla kostnader påverkar ”totalen” får man fram genom att ta hur stor del som var diesel mk 1 vid start och multiplicera med förändringen på dieselkostnaden. I bildexemplet har 25,7% multiplicerats med 6,2% och det ger 1,6%.

Då vet vi att ökningen för T08SÅ13 om vi helt bortser från drivmedel blir 3,4% minskat med 1,6% = 1,8%.

Vad blir det då med HVO? Först måste vi veta vad HVO index ändrats och sedan måste vi beräkna vad HVO förändringen innebär för påverkan på totalen om vi tar T08SÅ13 med HVO istället för diesel.

HVO index har ökat från 111,5 till 120,4 från november 2016 till november 2017. Det blir 8,0%. För att veta vad det påverkat en totalberäkning tar vi andelen drivmedel 25,7% och multiplicerar med 8,0%. Det blir 2,1%.

Bli medlem