Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ANVäNDA INDEX - RäKNA RäTT

Räkna med index

Det är tre saker som kan påverka storleken på en prisförändring i procent:

Förändring enligt index
*
Andels korrigering
/
Prisnivå

Räkna med index innebär ofta att ett pris ska ändras i förhållande till förändringen i en indexserie utan korrigering för andel eller prisnivå. Det kan exempelvis vara följande enkla indexreglering:

Pris enligt avtal200 kr/mil
Index vid basmånaden120,0
Index vid avläsningsmånaden121,2
Indexförändring1,0%
Nytt pris200 kr ökat med 1% = 202 kr

I följande avsnitt utvecklar vi begreppen förändring, andelskorrigering och prisnivå.

Förändring enligt index

Med förändring menar vi skillnad i procent för två indextal.

Exempel:

Om priset på diesel stiger från 10 kr till 11 kr och du ska svara på frågan hur mycket dieselpriset stigit så kan du faktiskt ge två olika svar som båda är rätt. Du kan säga att priset stigit 1 krona eller så kan du säga att priset stigit 10 %. En kronas ökning är 10 % mer än vad priset var vid början. När vi använder index är vi intresserade av det relativa talet, procenttalet som i vårt exempel var 10 %. När vi räknar fram en indexförändring gör vi samma sak som i exemplet.

Vi tar ett nytt exempel men nu med indextal.

Indextal vid basmånaden120,0
Index vid avläsningsmånaden150,0
Absolut förändring30,0Uträkning: 150-120=30
Relativ förändring25,0%Uträkning: 30/120=0,25

Förändring är skillnaden mellan två värden. I vårt fall är värdena indextal. Skillnaden kan vara absolut eller relativ.

Förändring och decimaler

Ibland gäller det att vara exakt. Om index ändras från 141,2 till 143,0 så är den procentuella förändringen 1,2748 %. Det är inte exakt detsamma som 1,3 %. Oftast betyder avrundning rätt lite i pengar och sett över flera avläsningstillfällen bör slumpen göra att det jämnar ut sig. För att parterna inte ska hamna i diskussion om vilken avrundning som är rätt är det lämpligt att redan i upphandlingen precisera att det är förändring uttryckt som procenttal avrundat till en decimal som gäller. Finns inte avrundning preciserad får man anta att en rättslig tolkning innebär att man ska räkna med alla decimaler.

Andelskorrigering

Ibland stämmer allt och då är index enkelt. Ibland måste man tänka till! Är det procent med i bilden måste man veta om den procentsats som man har verkligen är rätt i förhållande till det som ska förändras.

SCB mäter totala kostnader för transporter i serierna som heter T08. Om transportörens ersättningar som ska indexregleras motsvarar transportörens alla kostnader så har vi ett 1 till 1 förhållande. Om SCB:s mätningar visar att index ökat 5 % så ska ersättningarna också öka 5 %.

Om ersättningen däremot inte motsvarar alla kostnader då blir det fel att använda en procentuell förändring som utgår från den förändring som gäller för alla kostnader.

Om SCB:s mätning inte motsvarar transportörens alla kostnader så måste förhållandet påverka beräkningen av nytt pris

Förändring enligt index måste korrigeras om förhållandet mellan det som SCB:s mätning avser inte motsvarar vad priset som ska indexregleras avser. Det är i detta sammanhang förhållandet vid basmånaden som är intressant. Det är inte ovanligt att transportörer ingår avtal där ersättningen vid basmånaden är dels ett fraktpris och dels ett pålägg på fraktpriset i form av DMT.

Formeln för att beräkna andelskorrigering är följande:

Mätningens andel av alla kostnader i T08 serien
/
Mätningens andel av alla ersättningar för transporten
=
Andel som procenttal

Ni kan ladda ner PDF-filer och excelfiler som handlar om att räkna rätt när ersättningar inte motsvarar det som SCB mäte. Se länkar i högerkant.

Prisnivå

Prisnivå är oftast, men inte alltid, 100 %. Formeln Förändring*andelskorrigering*prisnivå ger ett svar i form av en procentsats som ett pris ska ändras. Prisnivån 100 % gäller om följande villkor är uppfyllt:
Det pris som vi ska ändra är samma som pris vid basmånaden.

Om priset som vi ska ändra inte är samma som vid basmånaden måste vi korrigera. Det finns egentligen bara en situation där man vill använda ett annat pris än det pris som gällde vid basmånaden och det är för DMT (drivmedelstillägg). Det är vanligt att DMT tillämpas som ett procentpåslag på aktuellt pris och aktuellt pris är inte samma som pris vid basmånaden. Om det pris som ska ändras har höjts med 25 % så är prisnivån 125 %.

Dokumentation

PDF-filer Allmänt

Grunder för att beräkna ändrade priser med index

Vägledning index

PDF-filer som rör SÅindex 5

SÅindex utan diesel

Excel-filer som är avsedda att användas med SÅindex 5

DMT beräkning basmall

Beräkna växling diesel till HVO

Excel-filer utan koppling till SÅindex 5

DMT beräkning basmall

Beräkning vid ändrad dieselskatt

Bli medlem