Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INDEX - ANVäNDA INDEX

Använda index i prisöverenskommelser

VAD MENAR VI MED INDEX?

Index är ett ord med många betydelser. Ett register i en pärm kan kallas för ett index. När tecken skrivs i nedsänkt läge i en text kallas det för att tecknet är i indexläge. Gemensamt för alla begrepp är att ordet hänger ihop med hur saker förhåller sig till varandra. När vi talar om index i samband med priser så avser ordet ett värdes storlek i förhållande till ett ursprungsvärde.

HUR ANVÄNDS INDEX FÖR ATT REGLERA PRISER?

Så fort en prisöverenskommelse ska gälla för en längre tid så finns ett behov av att bestämma hur priset ska förändras över tid. Genom att SCB:s kostnadsmätningar sker under sekretess och med i förväg bestämda metoder blir det ett neutralt och opartiskt sätt att bestämma prisändringar. Köpare och säljare kommer helt enkelt överens om att priset ska ändras i förhållande till hur kostnaderna ändras enligt en bestämd indexmätning som SCB gör.

VAR FINNS INDEXTALEN?

Det finns en rad olika indexserier. En ofta använd serie är T08SÅ13 Långväga distribution. Varje månad fastställer SCB ett indextal som speglar kostnadsutvecklingen för just den här serien. Indextalen publiceras främst i ett par olika publikationer som du kan läsa mer om

Beskrivning av produkterna SÅindex 8 och Indexpress.

Lista som visar vilka serier som ingår i olika prenumerationer

Indextal för ett urval av indexserier

BLIR AFFÄREN BÄTTRE MED INDEX?

Index används för att reglera priser som ska gälla för en lite längre tid. Några argument för att använda index är:

Osäkerhet leder vanligtvis till behov av ökade marginaler (högre vinstpålägg) hos transportföretaget.

Osäkerhet kan göra att den mest lämpade inte får jobbet eftersom olika utförare gissar olika om kostnadsutvecklingen.

Fasta priser över tid gör det svårare med långvariga affärsöverenskommelser som i sin tur påverkar investeringsvilja i utrustning och kunskap.

Bli medlem