Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TRANSPORTEKONOMI - INDEX

Index och kostnadsutvecklingen för lastbilstransporter

SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad. För de flesta typer av transporter är dessa två kostnader tillsammans runt två tredjedelar av alla kostnader.

Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter skogsråvara.

Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas.

Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa.

Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).

På vår webb hittar ni information om vad det finns för indexserier, indextal enligt SCB:s mätningar, exempel på avtalstexter med mera.

Vi vill ha en fungerande marknad för lastbilstransporter och då är det viktigt med en fungerande prisbildning med möjlighet att minska osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.

Nytt i lastbilsindex 2018

Från och med 2018 finns alla indexserier för lastbilar, T08, med och utan drivmedel. Indexserien för HVO som tidigare inte ingått i de vanliga prenumerationerna kommer nu att finnas i både Indexpress och en ny version av SÅindex 5 med namnet SÅindex 8. Serierna T16SÅE3 med och utan drivmedel kommer nu också att ingå i den nya SÅindex 8.

Alla som använder nuvarande version, SÅindex 5, kan fortsätta att göra så hela 2018. De som vill byta till den nya SÅindex 8 kan göra det från och med 1 februari 2018.

HVO index och riksdagens beslut 8 november

Riksdagen har den 8:e november fattat beslut som rör skattenedsättning för HVO där PFAD är råvara. PFAD är en restprodukt när palmolja används i exempelvis livsmedels och kosmetikaindustrin.

Från halvårsskiftet 2018 kommer HVO som baseras på PFAD inte att vara skattebefriat från energi och koldioxidskatt.

SCB fastställer indextal som avser kostnadsutvecklingen för HVO. Med anledning av att drivmedlet varit mycket omdiskuterat hade SCB ett möte med flera branschorganisationer i transportsektorn den 6:e november. Syftet var att få till en mer exakt definition av vilka HVO drivmedel som ska ingå i SCB:s mätningar.

Inriktningen kan sammanfattas med följande: Indextalet i serien HVO ska avse hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter (HVO) och andra biodrivmedel som klassas som diesel och där drivmedlet berättigar till avdrag för energiskatt och koldioxidskatt. Mätningen ska enbart avse den HVO som åtnjuter den högsta skattenedsättningen vid fall att kommande regelverk innebär att det finns flera nivåer på nedsättningen.

Bli medlem