Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TRANSPORTEKONOMI - INDEX

Index och kostnadsutvecklingen för lastbilstransporter

SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad. För de flesta typer av transporter är dessa två kostnader tillsammans runt två tredjedelar av alla kostnader.

Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter skogsråvara.

Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas.

Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa.

Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).

På vår webb hittar ni information om vad det finns för indexserier, indextal enligt SCB:s mätningar, exempel på avtalstexter med mera.

Vi vill ha en fungerande marknad för lastbilstransporter och då är det viktigt med en fungerande prisbildning med möjlighet att minska osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.

Nytt i lastbilsindex 2018

Från och med 2018 finns alla indexserier för lastbilar, T08, med och utan drivmedel. Indexserien för HVO som tidigare inte ingått i de vanliga prenumerationerna kommer nu att finnas i både Indexpress och en ny version av SÅindex 5 med namnet SÅindex 8. Serierna T16SÅE3 med och utan drivmedel kommer nu också att ingå i den nya SÅindex 8.

Alla som använder nuvarande version, SÅindex 5, kan fortsätta att göra så hela 2018. De som vill byta till den nya SÅindex 8 kan göra det från och med 1 februari 2018.

Extra drivmedelsindex i juli 2018

Från den 1:a juli 2018 gäller nya regler för drivmedel. Istället för den tidigare kvotplikten gäller nu REDUKTIONSPLIKT. Det nya regelverket förväntas påverka drivmedelspriserna och det är en av anledningarna till att SCB på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag fastställer ett extra drivmedelsindex som avser serierna K92SÅ0900 Diesel mk 1 och K16SÅ0910 100% HVO.

Ni kan läsa mer genom att ladda ner en fil med mer information, klicka här.

Bli medlem