Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

SÅCALC EXCEL

SÅcalc, ett hjälpmedel för att beräkna kostnader

Branschledande hjälpmedel för att beräkna kostnader vid lastbilstransporter.

SÅcalc är ett tillägg till Microsoft Excel. Det innehåller en rad hjälpmedel för ekonomiska arbetsuppgifter i samband med lastbilstransporter.

SÅcalc innehåller hjälpmedel som ger förutsättningar för att styra åkeriverksamhet baserat på bra ekonomisk information. Uppföljning av transporter är ett prioriterat område. Av tradition är dock den kalkylering när priser ska lämnas den uppgift som programmet används mest för.

Den tyngsta funktionen är att skapa listor med standrdkalkylkostnader. Uppgifter om vad förare kostar och fordons rörliga och fasta kostnader. Andra funktioner är möjlighet att skapa taxor.

SÅcalc innehåller stöd för att beräkna kostnader för lastbilar, lastbilsförare, arbetsmaskiner och maskinförare. Användningen underlättas av möjligheten att komma igång genom att starta med exempel. Genom att gå igenom exemplen blir det enkelt att ändra uppgifter utifrån de förutsättningar som detn egna verksamheten har.

SÅcalc, ett tillägg till Microsoft Excel

SÅcalc är ett tillägg till Excel. En särskild meny skapas i Excel och via den får användaren tillgång till en rad excelarbetsböcker för beräkning av kostnader och uppföljning av verksamhet vid lastbilstransporter.

Exempelkalkyler

I SÅcalc finns exempelkalkyler för tio olika transporttyper. Det gör det enkelt att komma igång. Öppna en exempelkalkyl och ändra uppgifter i exemplet. En exempelkalkyl är inte en särskilt exakt kalkyl. Det är ett exempel med uppgifter som ska ge vägledning till användaren om hur man ska fylla i kalkylen.

Vid beräkning av förarkostnader finns exempel för olika lönetyper. Exemplen avser verkliga belopp i avtalen Transport-BA plus gällande arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal.

Kalkylprislistor

Ett smart och tidsbesparande sätt att arbeta är att varje år skapa en kalkylprislista. Helt enkelt en förteckning över kalkylkostnaser för olika kostnadsdelar i en transportverksamhet. I avsnittet om ekonomisk uppföljning förklarar vi mer vilken central uppgift kalkylprislistorna har i arbetet att följa upp lönsamheten i olika delar av verksamheten.

Bli medlem