FöRETAGSEKONOMI - NYHETER åKERIEKONOMI

Aktuella frågor inom åkeriekonomi

Index för diesel steg 4% mellan november och december

SCB:s mätning av index för diesel visar på en av de största ökningarna mellan två månader på många år. Ökningen blev 4%. Mycket men ändå en bit ifrån ökningen mellan april och maj 2008 då dieselindex steg 10%.

Dieselindex visar att priset på diesel inte varit så här högt sedan oktober 2014.

HVO index stiger mer än diesel

Sedan januari 2016 fastställer SCB även index för HVO. Mellan november och december steg index för HVO 4,3% vilket är mer än vad index för diesel steg. Sedan januari har dock dieselindex faktiskt stigit mer än HVO index, 19,0% mot 16,5% för HVO.

Skatten på diesel höjs 1 jan 2017

Den första januari 2017 höjs skatten på diesel med 0,168 kr per liter ren diesel. Dieseldrivmedel som används för tung trafik är vanligtvis blandade med RME och/eller HVO. Det gör att skatteökningen på 16,8 öre blir lägre per liter beroende på inblandning.

Skatten på drivmedel består av två delar, en energiskatt och en koldioxidskatt.

SkattSkatt per liter 2016Skatt per liter 2017
Energiskatt2,3552,490
Koldioxidskatt3,2043,237

Höjda vägavgifter 2017

Vägavgifterna för tunga fordon stiger med 5,5% från januari 2017. Avgiften följer kronkursens förändring mot EURON i november varje år.

Ni hittar en tabel med de nya avgifterna i vårt ekonomifakta avsnitt.

Vägslitageavgiften, utredningsförslag kommer i februari 2017

En statlig utredning är nu i slutfasen med ett förslag om vägslitageskatt. Det är en skatt som förväntas tas ut per körd kilometer med tunga lastbilar och därför kallas skatten ofta för km-skatt.

Utredningen skulle varit klar i december men fick förlängd tid och nu förväntas utredningen presenteras i slutet av februari. Det slutliga förslaget är inte känt men vid informationsmöten har presenterats vilka huvudlinjer man arbetat efter. Bedömningen är att skatten blir mellan 15 och 20 kr per mil för tunga lastbilar. Utredningen har också låtit förstå att man räknar med ett omfattande kontrollsystem med bland annat kameraövervakning på större vägar. Avgiften ska omfatta alla lastbilar, även utländska. Rimligen kommer ett förslag om km-skatt att innebära svårigheter för utländska åkerier att utföra olagligt cabotage eftersom övervakningen sannolikt gör det svårt att "mörka" olagliga transporter vid en kontroll.

Bli medlem