Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FöRETAGSEKONOMI - NYHETER åKERIEKONOMI

Aktuella frågor inom åkeriekonomi

Kraftigt ökade kostnader på årsbasis

I mars visar index för långväga distribution att kostnaderna ökat 5,3% på ett år. Det är mycket även om det är en liten sänkning jämfört med januari och februari. Orsaken är givetvis att dieselpriset stigit kraftigt. För mars 2016 till mars 2017 är uppgången 13,2%. Motsvarande tal för januarijämförelse var 19,8%.

HVO index ökar i mars när diesel sjönk svagt

Sedan januari 2016 fastställer SCB även index för HVO. I mars märktes en tydlig skillnad i prisutvecklingen för HVO jämfört med diesel. När diesel sjönk 1,5% så steg HVO obetydligt. Är det början på en trend? Kanske eftersom efterfrågan på HVO är fortsatt kraftigt stigande och tillgången inte obegränsad. När det gäller drivmedel så gäller dock grundregeln att det kan gå hur som helst!

Skatten på diesel höjdes 1 jan 2017

Den första januari 2017 höjdes skatten på diesel med 0,168 kr per liter ren diesel. Dieseldrivmedel som används för tung trafik är vanligtvis blandade med RME och/eller HVO. Det gör att skatteökningen på 16,8 öre blir lägre per liter beroende på inblandning.

Skatten på drivmedel består av två delar, en energiskatt och en koldioxidskatt.

SkattSkatt per liter 2016Skatt per liter 2017
Energiskatt2,3552,490
Koldioxidskatt3,2043,237

Höjda vägavgifter 2017

Vägavgifterna för tunga fordon stiger med 5,5% från januari 2017. Avgiften följer kronkursens förändring mot EURON i november varje år.

Ni hittar en tabel med de nya avgifterna i vårt ekonomifakta avsnitt.

Vägslitageavgiften, vad händer nu?

Utredningen om vägslitageavgiften (km-skatten) presenterades den sista februari. Finansministern hade då i förväg gått ut och sagt att det förslag som presenterades inte var tillräckligt bra utan det ska förändras. Tydligen är avsikten att i någon form införa en ny skatt men alltså inte i den form som utredningen föreslog.

För landets åkerier är beskedet både bra och dåligt. Det blev inte ökade kostnader just nu. Frågan är vad som kommer att hända.

Rådet är att alla parter i affärer är noga med att försäkra sig om att affärsuppgörelser med lång varaktighet innehåller en överenskommelse om hur parterna ska hantera nya statliga skatter och avgifter.

Avtalsrörelsen 2017 och dess påverkan på index

Kollektivavtalet mellan BA och transport styr index för serien K92SÅ0500 Förare. SCB mäter kostnade med löner enligt gällande avtal och lägger till för arbetsgivaravgifter. Indextalen styrs i första hand av läget den 15:e varje månad. Det betyder att om parterna inte nått ett nytt avtal före den 15:e så kommer indextalet i april att vara samma som i mars. Om parterna når ett nytt avtal senare i april och lönenivåerna ska gälla från den 1 april så kommer SCB att fastställa ett reviderat indextal för K92SÅ0500.

Eftersom förarindex är ett av de kostnadsslag som ingår i lastbilsserierna T08 så kan det också bli så att SCB först fastställer indextal för T08 med den gamla lönenivån och sedan fastställer reviderade indextal när det nya avtalet är klart.

Bli medlem