Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FöRETAGSEKONOMI - EKONOMI FAKTA

Skatt på diesel mk 1

Diesel mk 1 beskattas med en energiskatt och en koldioxidskatt. Belopp för 2017 och 2018 framgår av tabellen nedan.

SkattSkatt per liter 2017Skatt per liter 2018
Energiskatt2,4902,65
Koldioxidskatt3,243,29
Totalt5,735,94

Uppdaterad 2018-01-03 LÅ

Nyckeltalsanalys

Den svenska åkerinäringen är en bransch med lång historia och av kritisk betydelse för samhällets funktion. Intresset från media och övrig omvärld är tidvis mycket stort, men den allmänna kunskapsnivån om branschens förutsättningar kan alltid förbättras. Fakta är en förutsättning för konstruktiv diskussion. Sveriges Åkeriföretag har därför tagit fram en nyckeltalsanalys för branschen. Analysen speglar utvecklingen från 1997 till 2015. Syftet med rapport är att belysa branschens ekonomiska och finansiella utveckling.

Analysen finns att ladda ner med en länk i högerspalten.

Uppdaterad 2016-12-20 LÅ

Vägavgifter 2018

Vägavgiften för tunga fordon är oförändrad för 2018 jämfört med 2017. Avgifter framgår av tabellen nedan. Fordon med draganordning betalar alltid avgift som anges i gruppen med fyra eller fler axlar.

2017 och 2018
Antal axlarAvgasklassVägavgift kr/år
Högst treEuro 09 209
Högst treEuro 18 154
Högst treEuro 2 eller renare7 194
Fyra eller flerEuro 014 869
Fyra eller flerEuro 113 430
Fyra eller flerEuro 2 eller renare11 991

Uppdaterad 2018-01-03 LÅ

Bli medlem