Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TRANSPORTEKONOMI - FöRETAGSEKONOMI

Företagsekonomi i åkeriverksamhet

Åkeribranschen skiljer sig från andra branscher när det gäller vem som får driva ett åkeriföretag. Med grund i en EU författning ställs krav på att varje företag måste ha en person med yrkestrafiktillstånd. För att få trafiktillstånd måste man klara prov där ett av delområdena som ingår är:

Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag.

Det är ingen hemlighet att branschen trots krav på yrkestrafiktillstånd inte tillhör de branscher där det är vanligt att företagarna har en längre ekonomisk utbildning. Branschen har helt enkelt en kunskapsbrist.

Sveriges Åkeriföretag har som ett mål att vi ska ha en fungerande marknad för lastbilstransporter. Det betyder inte att alla med automatik ska tjäna mycket pengar. Så fungerar inte en marknad. Det innebär däremot att de som verkar på marknaden förväntas fatta beslut om sin verksamhet grundad på kunskap om vad olika beslut innebär ekonomiskt.

Branschorganisationen kan inte agera på ett sätt som kan leda till att prisbildningen på marknaden för lastbilstransporter påverkas. Det är förbjudet enligt gällande konkurrenslagar och det är dessutom inte önskvärt. En väl fungerande marknad är på sikt bra även för alla åkare.

De insatser som kan göras är av ”generell karraktär”. Bistå med vedertagen företagsekonomisk kunskap inom ramen för de krav som krävs för yrkestrafiktillstånd.

Under rubriken TRANSPORTEKONOMI och ämnet FÖRETAGSEKONOMI presenterar vi information och hjälpmedel som vi hoppas ska leda till att marknaden för lastbilstransporter ska fungera lite bättre genom att fler har relevant kunskap.

Företagsekonomi, vad menar vi

I begreppet företagsekonomi finns många delområden. Bokföring är en del, finansiell ekonomi en annan. Inget av dessa områden speglas särskilt mycket på dessa sidor. Det beror på att åkerier idag har möjlighet att få fullgod kunskap och rådgivning genom redovisningskonsulter, finansiella rådgivare och liknande.

Vårt fokus på dessa sidor är inom delområdet ekonomistyrning. Lite förenklat att skaffa sig rutiner och kunskaper som gör att man fattar bra beslut.

I de flesta delar av svenskt näringsliv är det en självklarhet att följa upp utfallet av den verksamhet man har. Veta vad som går bra och dåligt så man kan fatta rätt beslut för framtiden. Här ligger åkeribranschen efter. Åkerier räknar ofta när nya priser ska lämnas men det finns allt för många som inte följer upp sin verksamhet på ett vettigt sätt. Principer för ekonomisk uppföljning är därför det mest prioriterade kunskapsområdet.

Fakta

På vår faktasida finns uppgifter om aktuella belopp som rör branschen, exempelvis drivmedelsskatter, vägavgifter, föraravtalens lönenivåer och liknande.

Bli medlem