Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INDEXTAL - T16SAE3

Indextal för indexserierna T92SÅE2 och T16SÅE3, blandade lokala och regionala transporter

Indexserien T92SÅE2 Har upphört att fastställas. Serien kommer att distribueras till alla som prenumererar till och med december 2016. SCB fortsätter att fastställa indextalen under 2017 men talen kommer inte att distribueras med automatik till de som prenumererar på Indexpress och SÅindex 5 eller 8.

Den nya serien T16SÅE3 har startmånad januari 2016 med indextal 100,0, Indextal kommer att publiceras här ungefär en månad efter att de fastställts av SCB och distribuerats till alla som prenumererar.

T16SÅE3 fastställs både med och utan diesel. Tänk på att förändringen mellan index i serier utan diesel visar förändring enbart för en del av alla kostnader och därför också bara en del av totala ersättningen för en transport. Har T16SÅE3 stigit 2% betyder det därför att fraktersättningar totalt inte ska påverkas med 2%. Förändringen måste korrigeras så den tar hänsyn till att 2% är en förändring enbart för en del av fraktersättningen.

Bli medlem