Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

ABC - STYRELSE

ÅKERIFÖRENINGENS STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH VALBEREDNING valda 2017-04-10

 

Ordförande

Anette Berg
Vivaldi AB
Vindkraftsvägen 15
135 70 Stockholm
Mobil 070-349 16 70
anette.berg@vivaldi.se

 

 

 

 

 

 

Per Göransson
Miljövision AB
Box 135
134 23 GUSTAVSBERG
Mobil 070-349 26 30
Arbete 08-570 300 14
per@miljovision.se

 

 

 

 

 

 

Mattias Sjökvist

Mattias Sjökvist åk AB

Ovanby 124

747 92 ALUNDA

Arbete: 0174-301 88

Mobil: 070-288 54 62 

m.sjokvistsakeriab@hotmail.se

 

 

Lars Bergström
Haninge Frakt
Box 248
136 23 HANINGE
Tfn 08-777 94 27
Mobil 070-776 22 77
haningefrakt@gmail.com

 

  AU Torbjörn Heierson

  Drevkroken 19
  163 54 SPÅNGA

  Mobil 070-662 81 10
  Arbete 010-510 54 01

  Fax 08-687 44 90
  torbjorn.heierson@akeri.se

 

 

AU Fredrik Jansson

Hagby Åkeri AB
Skälsta, Björkbacken 23
755 91  UPPSALA
Tfn 018-39 70 07
Mobil 070-160 93 03
bjorkbacken.ramsta@telia.com

 

AU Hans-Åke Johansson
HÅJ Transporter AB
Månskärsvägen 11
141 75 KUNGENS KURVA
Arbete 08-645 80 11
Mobil 08-645 80 22
Fax 08-645 80 82
hans-ake@hajtrp.se

 

Niklas Reinholdt

Road Cargo Sweden AB

Box 47050

100 74  STOCKHOLM

Mobil 070-884 10 50

niklas.reinholdt@roadcargo.se

 

 

Suppleanter

 

Jan Hurtig
Himmelsvägen 11

703 35 Storvreta
Arbete 018- 26 00 33
Mobil 070-255 63 64
hurtigakeri@telia.com

 

Kent Eriksson

Kentas Last & Schakt AB

Älvsbyvägen 5

139 52  VÄRMDÖ

Arbete: 08-570 224 463

Mobil: 070-811 37 23

kenta@kenta.se

 

 

Revisorer

 

Jan Pettersson
Poikagvägen 24
142 65  TRÅNGSUND
Mobil 0705-18 43 21
info@jsakeri.se

 

Anders Sundberg
Spiltvägen 9
743 63 BJÖRKLINGE
Arbete 018-37 74 75
070-215 00 13
anderssundbergsakeri@gmail.com

 

Anna Lemmerl  

Auktoriserad revisor Grant Thornton

Box 7623

103 94 Stockholm

Arbete 08 - 563 07132

anna.lemmel@se.gt.com

  

Revisorsuppleant

Camilla Nilsson  

Auktoriserad revisor Grant Thornton

Box 7623

103 94 Stockholm

camilla.nilsson@se.gt.com

 

VALBEREDNING

 

Sammankallande

Pelle Karlsson

Bastuuddsvägen 8

139 54  VÄRMDÖ

08-530 401 63

Mobil 070-825 58 42

pelle@tradplockaren.com

 

Albin Ahlin

TL Teknik i Södertälje AB

Lännocksvägen 1

152 42  SÖDERTÄLJE

08-550 400 10

Mobil 070-698 30 30

tl.teknik@telia.com

 

 

Thomas Björklund

Simeon Logistics AB

Box 3013

136 03  HANINGE

072-249 00 01

thomas.bjorklund@simeon.se

 

 

Kenneth Hordahl

Kungsvägen 45 A

195 71  ROSERSBERG

08-590 364 34

Mobil 070-461 83 83

kenneth.horndahl@telia.com

 

Andreas Ekström

Åkeri & Motorsport

Box 474

751 06  UPPSALA

Mobil 070-508 26 86

aeakeri@gmail.com

 

Bli medlem