Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

AKTIVITETER - ÅRSMöTE ÖST 2013

Årsmöte ÖST 2013

SÅ ÖST:s årsmöte 2013 hölls vid Linköpings flygvapenmuseum den 27 april. 

 

Vid årsmötet diskuterades bland annat stadgaförändringar. Medlem, som önskar fråga behandlad på ordinarie föreningsmöte, ska senast 45 dagar före mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.

  

Preliminärt program:

 

09.00 Kaffe
09.30 Årsmöte enligt stadgarna
11:30 Paus, bensträckare
11:45 Årsmöte forts.
  Tina Thorsell - SÅ Kommunikation&Opinion
13.00 Lunch
14.00 Guidad visning på flygvapenmuseet "Kalla kriget"
15.00

Dagen avslutas

 

 

StadgEförändringar

§1

Följa de stadgeenliga beslut som fattas av Sveriges Åkeriföretags centrala styrelse
§3

Stödjande medlemskap är borta

§4

Avgifter fastställs på ordinarie årsmöte istället för på halvårsmöte

§6 Halvårsmötena försvinner, beslut om budget/avgifter på årsmötet istället.
§8 Tidigare kunde en medlem företräda upp till 1/10 av rösterna, nu endast sig själv och en till
§11 Mer än en tredjedel av styrelsen krävs för beslut

 

     

 

Övrigt:

Adress - Linköping flygvapenmuseum
Carl Cederströms Gata 2

586 63 LINKÖPING

www.hitta.se 

Bli medlem