liane.ask@akeri.se

REGIONER - HALLAND

Här presenteras nyheter från din region. Till vänster i menyn kan du klicka dig fram till mer information.


Eget på väg

[2016-12-16 09:04]
Till våren startas ett antal tillfällen att gå kursen "Eget på väg" för blivande åkare i godstrafik. Se bifogat fil för anmälan och datum.  Läs mer »

Julfika

[2016-11-29 11:37]
Alla glada och julsugna medlemmar är välkomna till vårt kontor på Fräsaregatan 1 i Halmstad på julfika.När? På torsdag den 8 december, kl. 8.30 -10.00Meddela senast på tisdag den 7/12 att du kommer till Barbara på 0706-35 09 56.  Läs mer »

TransportCentralen i Halmstad + Åkericentralen i Falkenberg = sant

[2016-11-14 15:41]
En fusion mellan TransportCentralen i Halmstad och Åkericentralen i Falkenberg visar sig vara den bästa kombinationen för delägarna.Läs mer om fusionen i bifogad fil. Läs mer »

Offentliga transportmarknaden i Halland 2015

[2016-10-25 11:36]
Rapport över offentlig sektors köp av transporttjänster Region Halland 2015. Med analys gjord mot Sveriges Åkeriföretags medlemsmatrikel och anslutna Fair Transport-bolag. Läs mer »

Transportledarutbildning den 17 januari i Göteborg

[2016-10-18 12:58]
Transportledarrollen är en central och viktig funktion som utgör hjärtat i den dagliga verksamheten. Omvärldens utveckling går i en snabb takt framåt och Transportledarens vardag likaså. Vår utbildning omfattar 3 olika block om vardera 2 dagar. Du ka... Läs mer »

Höstmöte den 12 november

[2016-09-22 12:39]
Nu är det återigen dags för Sveriges Åkeriföretag Hallands höstmöte. Denna gången kommer vi att vara på Säröhus och lyssna bl a på Bosse Bildoktorns spännande berättelser.  Läs mer om programmet i bifogat fil och anmäl dig snarast till barbara.z... Läs mer »

Företagsledarkonferens den 29-30 november

[2016-09-15 15:53]
Sveriges Åkeriföretag i SYD, Halland, Västra Götaland och Småland-Öland bjuder in företagsledare/ägare till en konferens. Årets tema är framgångsrikt ledarskap. Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast den 25 oktober via vår hemsida www.akeri. se eller rin... Läs mer »

Unik rapport om åkerinäringens ekonomiska utveckling mellan år 2006-2015

[2016-09-13 11:18]
 Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med analysföretaget Rementum tagit fram en unik nyckeltalsundersökning baserat på 10 års branschsiffror kring ekonomisk status och utveckling mellan år 2006-2016. 6479 företag har ingått i analysen och huvuddele... Läs mer »

Utbildningar på gång

[2016-09-09 07:58]
Utbildngar på gång under hösten/vintern:  Transportledarutbildning i Göteborg/Stockholm/Malmö.Kursen i Malmö har en inriktning mot bygg- anläggning, block Transportekonomi/Logistik.Det som är nytt med vår Transportledarutbildning är att vi har ä... Läs mer »

Ny Regionchef i Halland

[2016-09-05 14:08]
 Den 1 september tillträdde Liane Ask rollen som regionchef för Sveriges Åkeriföretag Halland. Syftet med det är att Sveriges Åkeriföretag ska bli än bättre på det som är en av våra viktigaste uppgifter; medlemsrådgivning. Lars Runesson, so... Läs mer »

INBJUDAN TILL NÄTVERKSTRÄFF FÖR FJÄRRTRANSPORTER

[2016-09-02 12:53]
Sveriges Åkeriföretag jobbar genom våra nätverk för att identifiera problem och möjligheter i branschen och för att fånga upp specifika transportinriktningar har vi delat upp oss. Detta gör vi för att kunna jobba på mest effektiva sätt och ta hjälp av vår... Läs mer »

Inbjudan till transportpolitisk debatt om beställaransvar

[2016-09-02 12:52]
Den nuvarande regleringen av beställaransvaret är under utredning och hittills har ingen dömts för brott. Är beställaransvaret nyckeln till ordning och reda i transportbranschen? Kommer den nya lagen bli lika kraftlös som den vi har idag? Välkommen a... Läs mer »

Seminarium om framtida bränsle och transportsystem

[2016-08-25 09:24]
Att vi ska ställa om till till nya hållbara bränsle och transportsystem är nog de flesta överens om, men hur ska det gå till?vilka alternativ finns idag och vilka kommer att finnas i framtiden? Kom till Högskolan i Halmstad den 14 september kl. 13.00... Läs mer »

Hallandsåkarna nr 2

[2016-07-05 10:38]
Hallandsåkarna nr 2 Läs mer »

Resecentrum etapp 2

[2016-07-01 11:13]
Hej Lars! Idag har informationsbreven till åkeriföretagen om Resecentrum etapp 2 postats. Vi hoppas att förarna kommer att uppskatta att få denna information. Ni får gärna höra av er om det uppstår frågor. En annan sak. Idag hörde Ilir Cakolli d... Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag Halland

Bli medlem