Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESS & OPINION - PRESSRUM

Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden, remissvar och andra skrivelser. Här kan du också ta del av Åkeribarometern som mäter konjunkturläget inom svensk åkerinäring.

 

I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du hittar kontaktuppgifter till respektive kontor under Regioner i menyn.  

 

[2018-03-20 11:38]

Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet. Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud.

[2018-03-14 14:39]

Den 15 mars 2018 bjuder Sveriges Åkeriföretag in till konferens i Göteborg, Rastplats 2018, med fokus på uppställningsplatser för yrkestrafiken. Målet är att få en större samsyn kring behov och nyttjande av våra uppställningsplatser, både idag och i framtiden. Vi bjuder in till dialog med politiker, med landets kommuner, med polisen, med varuägare, transportköpare och åkerier.

[2018-03-09 18:01]

På fredagen presenterade regeringen ett förslag på ny inriktning av beskattning av tung lastbilstrafik. Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget och noterar att det är i linje med den rekommendation branschorganisationen gett. En mer träffsäker beskattning av tung trafik kan också bidra till lägre koldioxidutsläpp. 

[2018-02-06 07:50]

​Ett nytt digitalt verktyg ska ge kunskap och stöttning i att vågat tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare.

[2018-02-01 09:06]

Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Det framgår av aktuell forskning inom området. Sveriges Åkeriföretag menar att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.

[2018-01-23 07:30]

Sveriges Åkeriföretag anser att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. Det skulle öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer.

[2018-01-11 14:35]

​Sveriges Åkeriföretag vill att tidsgränsen för klampning tas bort vid brott mot cabotagereglerna.
​– Men 36 timmar är trots allt bättre än dagens 24 timmar. Vi motsätter oss därför inte den föreslagna ändringen av tidsgränsen, säger Ulric Långberg, branschchef.

[2017-12-01 15:34]

Sveriges Åkeriföretag är positiv till regeringens beslut om att förbjuda förare från att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning.
– Vi uppskattar att denna nya lagstiftning nu kommer, eftersom det syftar till att höja trafiksäkerheten vilket är en mycket viktig fråga, säger vd Rickard Gegö.

[2017-11-23 09:27]

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet.
– Det här är helt klart en framtidsbransch, säger Ingemar Resare, ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag.

[2017-11-17 10:08]

Nu på morgonen skickade NCC ut saltbilarna med order om att lägga 5 gram lake. Det resulterade i en återfrysning och den tunga trafiken står still några km söder om Järvsö, säger Patrick Magnusson, efter att ha blivit kontaktad av upprörda medlemmar som ska köra på den aktuella sträckan. De kan inte göra sitt jobb, vägen är för farlig. I Västerbotten ställs flyg och bussar in.

Sidor

Bli medlem