Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESS & OPINION - PRESSRUM

Pressrum

Pressrum

Här hittar du presskontakter, pressbilder på kontakt- och talespersoner, logotyper, pressmeddelanden, remissvar och andra skrivelser. Här kan du också ta del av Åkeribarometern som mäter konjunkturläget inom svensk åkerinäring.

 

I organisationen har vi tolv regionkontor som ansvarar för omvärldskontakt i regionala frågor. Du hittar kontaktuppgifter till respektive kontor under Regioner i menyn.  

 

[2018-01-11 14:35]

​Sveriges Åkeriföretag vill att tidsgränsen för klampning tas bort vid brott mot cabotagereglerna.
​– Men 36 timmar är trots allt bättre än dagens 24 timmar. Vi motsätter oss därför inte den föreslagna ändringen av tidsgränsen, säger Ulric Långberg, branschchef.

[2017-12-01 15:34]

Sveriges Åkeriföretag är positiv till regeringens beslut om att förbjuda förare från att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning.
– Vi uppskattar att denna nya lagstiftning nu kommer, eftersom det syftar till att höja trafiksäkerheten vilket är en mycket viktig fråga, säger vd Rickard Gegö.

[2017-11-23 09:27]

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet.
– Det här är helt klart en framtidsbransch, säger Ingemar Resare, ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag.

[2017-11-17 10:08]

Nu på morgonen skickade NCC ut saltbilarna med order om att lägga 5 gram lake. Det resulterade i en återfrysning och den tunga trafiken står still några km söder om Järvsö, säger Patrick Magnusson, efter att ha blivit kontaktad av upprörda medlemmar som ska köra på den aktuella sträckan. De kan inte göra sitt jobb, vägen är för farlig. I Västerbotten ställs flyg och bussar in.

[2017-11-14 15:15]

Alla trafikslag behöver effektiviseras om Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Ett större vägnät för lastbilar på 34 meter och 74 ton bör öppnas från april 2018. Det menar Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

[2017-11-13 14:37]

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar.
– Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

[2017-11-10 13:25]

Trafikverket vill få rätt att bestämma villkor för de fordon som ska köra på BK4, det 74 tons vägnät som börjar öppnas upp våren 2018.
– Vi säger nej i vårt remissvar till regeringen. Detta skulle innebära en konflikt med Transportstyrelsens ansvarsområde, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

[2017-11-08 13:00]

EU-kommissionen har nu kommit med sitt förslag till förändrade bestämmelser i kombidirektivet. Sveriges Åkeriföretag ser fortfarande att flera problem är olösta.
– Vi vill att bestämmelserna som gäller utstationerade även ska gälla de som kör kombitransporter från första dagen. Detta ser vi inte i förslaget, säger John Voxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.

[2017-11-03 10:09]

Fossilfritt Sverige debatterade i Dagens Industri, den 2 november, om frågan om lastbilars väg till fossilfrihet. Det är ett intressant och balanserat förslag med en ny ton i debatten. För Sveriges Åkeriföretag är det viktigt att hela kostnadsbilden tas i beaktande när nya skatter och avgifter som åläggs åkerinäringen övervägs.

[2017-10-27 15:40]

EU-parlamentets miljöutskott har röstat igenom ett förslag som innebär att nästintill alla grödobaserade biobränslen ska fasas ut. Det är ett beslut som kan omöjliggöra Sveriges miljömål. För Sveriges del försvåras möjligheten att producera HVO, biodieseln som verkligen satt fart på fossilfrihetsarbetet i åkerinäringen.

Sidor

Bli medlem