Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESS OCH OPINION

TRANSPORT- OCH SAMHÄLLSPOLITIK

Sveriges Åkeriföretag driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen. Syftet är att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

  

Vi är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi är en viktig kugge i samhällsmaskineriet och levererar dagligen varor och tjänster som är nödvändiga för att såväl skolor, sjukhus och andra arbetsplatser ska fungera.

 

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Med Fair Transport vill vi underlätta för alla som köper transporter att göra bra val. Ladda ner vår programförklaring och läs mer om vårt ställningstagande under Fair Transport.

 

Från lokalt till internationellt perspektiv

Beslut som rör åkerinäringens villkor fattas idag på många nivåer. Åtta av tio beslut kommer från EU i form av direktiv som sedan anpassas till svenska förutsättningar och blir förordningar och lagar. Vi är med och påverkar beslutsprocessen hela vägen från EU till kommunerna i Sverige.

 

En viktig del i vårt arbete är att ha ett nära samarbete med våra regionala företrädare och utveckla opinionsarbetet lokalt och regionalt.

 

Till vänster i menyn kan du ta del av vad vi tycker i olika frågor.

 

Bli medlem