Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESS & OPINION - TRAFIKSäKERHET (OPINION)

Trafiksäkerhet (Opinion)

TRAFIKSÄKERHET

Sveriges Åkeriföretag driver trafiksäkerhetsarbete gentemot medlemsföretag och deltar i det nationella trafiksäkerhetsarbetet med nollvisionen som grund.

 

Vi vill ha bättre infrastruktur för tunga lastbilar och säkrare vägar. Och vi vill öka kunskapen om lastbilars egenskaper på vägen. Kunskap om lastbilars egenskaper borde ingå i körkortsutbildningen.

 

Nästan häften av dödsolyckorna med lastbil inblandad sker med mötande trafik. Sveriges Åkeriföretag anser att fler motorvägar eller skyddsanordningar som separerar mötande trafik på befintliga vägar är viktiga åtgärder. 

 

Sveriges Åkeriföretag certifierar ledningssystem inom kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Totalt har cirka 600 certifikat utfärdats vilka följs upp årligen. De flesta företagen har flera certifikat.  Vanligast är ISO 14001 miljöledningssystem och näst vanligast är ISO 9001 kvalitetsledningssystem.

 

Fokus för förare och företag inom trafiksäkerhet är till exempel hastighet, säkerhetsbälte, lastsäkring, att se och att synas, förarens hälsa, trötthet, distraktion, alkohol och droger.

 

En del av vårt trafiksäkerhetsarbete är satsningen Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar ansvar för sitt eget företagande. Ladda ner vår programförklaring och läs mer genom att klicka på Fair Transport i vänstermenyn.

  

Alkolås

Krav på alkolås i tunga lastbilar är en fråga som utretts och diskuterats under lång tid. Allt fler svenska åkeriföretag installerar alkolås i sina fordon eller i nyckelskåpet. Ska det lagstiftas om alkolås i bilar borde det omfatta såväl yrkestrafik som persontrafik. Utredningar visar att den stora potentialen att rädda liv i trafiken när det gäller alkoholrelaterade olyckor är för personbilstrafiken.

 

Det behövs även verktyg för att hitta drogpåverkade förare i trafiken. Det finns lösningar som behöver bli en självklar del av trafiksäkerhetsarbetet hos transportköpare och säljare. 

 

Sveriges Åkeriföretag anser att:

  • Minskat antal vägar med mötande trafik utan skyddsanordningar är en viktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet.
  • Fler motorvägar eller skyddsanordningar som separerar mötande trafik på befintliga vägar ska prioriteras.
  • Hög måluppfyllelse inom viktiga trafiksäkerhetsfaktorer minskar risken för olyckor och certifiering enligt ISO 39001 är ett bra sätt att öka säkerheten.
  • Ska det lagstiftas om alkolås i bilar borde det omfatta såväl yrkestrafik som persontrafik.
Bli medlem