ORGANISATION - LEDNING

LEDNINGSGRUPP

Ta gärna kontakt!

 

Rickard Gegö
VD

035-15 09 51, 072-553 56 63
 
 
 
 

 

Michael Bredberg


Vice VD, Ekonomi- och HR-chef


08-753 54 03
, 070-536 37 00

michael.bredberg@akeri.se

 

 

 

 

 

Erika Svanström
Kommunikationschef
08-753 54 16, 072-206 89 94
erika.svanstrom@akeri.se

 

 

 

 

 

Ulric Lånberg
Branschansvarig och kontaktperson Skogslogistikföretagen
08-08-753 54 28,070-347 50 65
ulric.langberg@akeri.se

 

 

 

 

 Torbjörn Heierson
Regionchef

08-687 44 51, 070-662 81 10
torbjorn.heierson@akeri.se
 
 
 
 
 
Thomas Hammarström
Regionchef
0470-71 81 81, 076-133 39 09
thomas.hammarstrom@akeri.se
 
 
 
 
 

Carina Ahlfeldt
Regionchef
090-13 21 60, 070-354 14 06

 
 
 
 
 
Liane Ask
Regionchef
040-664 25 36, 070-548 78 03
liane.ask@akeri.se
 
 
Bli medlem