Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

OM OSS - ORGANISATION

VÅR ORGANISATION

Sveriges Åkeriföretag är en matrisorganisation indelad i 12 regioner och med huvudkontor i Stockholm. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Sveriges Åkeriföretag är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

 

 

 

Medlemmar

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och består av medlemsföretag.

Över 6000 av branschens drygt 10 000 åkeriföretag är medlemmar hos oss.

 

Årsmöten

Årsmötet är Sveriges Åkeriföretags högsta beslutande organ och hålls varje år på olika orter i Sverige. På årsmötet utses styrelsen och fattas beslut om förslag från medlemmar och styrelse.

 

Ordföranderåd

Ordföranderådet är ett rådgivande organ för Sveriges Åkeriföretags styrelse. I Ordföranderådet finns varje region representerat av en ledamot.

 

Nätverk

Våra nätverk finns för att säkerställa medlemmarnas möjligheter att påverka och för att tillvarata deras kunskaper och synpunkter. De fungerar som rådgivande till både styrelse och ledning och har även en funktion som remissorgan till Sveriges Åkeriföretag.

För varje nätverk finns en ansvarig medarbetare, en av styrelsen utsedd referensgrupp och en ordförande. Deltagarna i referensgruppen är utsedda bland särskilt insatta medlemmar.

Bli medlem