Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NäTVERK - TANK OCH BULK

Tank och bulk

Cirka 400 medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag utför transporter med tank- och bulkfordon. Lasterna består oftast av farligt gods och förarna är specialutbildade på hantering och transport. På dessa företag ställs mycket höga säkerhets- och miljökrav.

 

Tanktransportdagen 2013

 

Sveriges Åkeriföretags nätverk Tank och bulk är initiativtagare till Tanktransportdagen 2013. I konferensen medverkar nyckelpersoner och myndigheter för att ge en uppdatering om aktuella frågor i åkerinäringen inklusive nya ADR 2013.

 

Problem och möjligheter

  • Ett gott samarbete mellan åkerinäringens företag i branschfrågor om tank- och bulktransporter
  • En fortsatt sund utveckling inom tank- och bulktransporter
  • En ökad kunskap hos politiker och andra beslutsfattare om branschens frågor
  • En harmonisering av regler för transport av farligt gods
  • Att skapa nätverk för farligt gods-frågor

 

Ledamöter

 

• Sven-Åke Sleth, ordförande

• Mårten Johansson, handläggare

• Per Erik Eriksson

• Jan Larsson

• Robert Norrsjö

• Hans Nilsson

• Jerry Rydgren

• Dan Sjöstedt

• Daniel Rodhe

Bli medlem