Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NäTVERK - SKOGSLOGISTIKFöRETAGEN, SLF

Skogslogistikföretagen, SLF

Nätverket för Skogslogistikföretagen, SLF bildades för att ge utvecklingen av branschfrågorna högre höjd och för att ge skogs- och energibolagen en tydlig part när det gäller frågor som berör skogslogistik. Tack vare nätverket kan kompetens och utbildning samordnas effektivt. Det finns också ett behov av ett nationellt nätverk för att kunna minska olikheterna i den logistiska dokumentationen.

 

Nätverkets syfte:

 • Att främja en ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet att arbeta med konkurrensneutrala frågor inom råvarutransporter till skogsindustrin och biobränslen
 • Att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen inom skogslogistik
 • Att verka för att medlemsföretagen arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer
 • Att stärka branschens anseende
 • Att verka för god utbildning
 • Att bevaka och framhäva skogslogistikföretagens intressen, stödja medlemmarnas näringsverksamhet och i övrigt sprida kännedom om skogslogistikföretagens betydelse samt hålla medlemmarna informerade i yrkesangelägenheter
 • Att fungera som remiss- och utredningsorgan i ärenden där ett representativt uttryck för medlemmarnas gemensamma uppfattning erfordras
 • Att bevaka näringens intressen hos regering/riksdag, myndigheter och institutioner inom verksamhetsområdet

 

Verksamhet:

 • SLF ska vara en tydlig part i skogslogistiska frågor och driva på utvecklingen
 • En styrgrupp för SLF utses av medlemsföretag som verkar inom skogslogistik
 • Frågor att fördjupa är virkesmätning, IT-system, verksamhetsutveckling, trafiksäkerhet, miljö och transporteffektivitet
 • Skapa regionala mötesplatser inom nätverket
 • Konferenser, utbildningar och nätverksbyggande

Styrgrupp:

 

Richard Ferm, Sundsvall

Ordförande SLF, VD Fermgruppen AB
070-213 29 50 

richard@fermgruppen.se

 

Pehr Sundblad, Växjö

VD Träfrakt Götaland AB

070-313 45 07

pehr.sundblad@trafrakt.se

 

Anders Andersson, Segersta/Bollnäs

VD Ulf Andersson Åkeri AB
070-553 08 15

anders@uaakeri.se

 

Jan-Eric Lindberg, Örnsköldsvik

Marknadschef Örnfrakt
070-585 23 49

jan-eric.lindberg@ornfrakt.se

 

Johan Sundberg, Källeryd

Sundbergs Åkeri
070-651 79 56

johan.sundberg@sundbergsakeriab.se

 

Thomas Härgestam, Storuman

Härgestams Åkeri AB
070-549 60 39

thomas.haergestam@swipnet.se

 

Jan Isaksson

Ordförande Skogsåkarna AB
070-718 89 50

jan.isaksson@skogsakarna.se

 

Johnny Andersson, Ätran

VD H&J Anderssons Transport AB
070-516 12 25

hoj.anderssons.trp.ab@swipnet.se

 

Fredrik Söderström, Karlstad
VD VSV Frakt AB
070-656 46 00

fredrik.soderstrom@vsv.se

Bli medlem