Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

NäTVERK - BYGG/ANLäGGNING

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

Bygg- och anläggningsåkerier, cirka 5 500 företag med cirka 9 000 fordon, utgör den största andelen av medlemsåkerierna i Sveriges Åkeriföretag. De flesta är anslutna till kollektivt ägda transportsäljande företag, så kallade Lastbilscentraler.

 

Bygg- och anläggningsåkerierna disponerar också ett stort antal entreprenadmaskiner och utför bland annat drift- och underhållstransporter åt bland annat kommuner och Trafikverket. Cirka 1 500 av företagen sköter snöröjning och halkbekämpning.

Verksamheten för bygg- och anläggningsnätverket omfattar de medlemsföretag som bedriver någon form av bygg- och anläggningstransport.

 

Vi strävar mot:

 • Ett gott samarbete mellan företagen
 • En fortsatt sund utveckling inom bygg- och anläggningstransportbranschen
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare 
 • Att vara ett forum för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen

 

Exempel på diskussionsfrågor:

 • Följa och påverka offentliga beställares policy vid upphandling
 • Förslag till yttranden över remisser som berör bygg- och anläggningsåkerier

 

SIK – skandinavisk infrastrukturkompetens

 

Detta gäller om Trafikverkets arbetsmiljö- och säkerhetskrav vid vägarbeten och vintervägunderhåll, SIK. SIK har ersatt den gamla ”Arbete på väg och Säkerhet på väg”. Nedan följer en sammanfattning. Läs mer i bilagan under Relaterade filer till höger.

 • Den gäller all personal som skall arbeta i entreprenader eller underentreprenader inom Trafikverkets entreprenader.
 • Kravställd kompetens ska säkerställas genom ett godkänt kunskapsprov på Trafikverkets förarprövarkontor. Nivå 1 är undantagen kunskapsprov.
 • Kraven gäller för de som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt de tekniska krav och råd som omfattar de nya reglerna. Kompetenskraven är uppdelade i 4 nivåer, beroende på vilken roll man har. Nivå 1 – All personal, Nivå 2 – Maskin- och Fordonsförare, Nivå 3A –Utmärkningsansvarig, Nivå 3B – Vakt och Lots, Nivå 4 – Uppdragstagare och Entreprenör. För kompetensnivå 2 och högre ska prov avläggas.
 •  Även vid vinterväghållning ställs krav på kompetens hos utföraren. Kunskapskravet gäller på den förare som utför praktisk vinterväghållning i ”Funktionell vägklass” 1-3. Det finns även kunskapskrav på den som styr och leder vinterväghållningen. Dessa kompetenser säkerställs genom prov på Trafikverket. Kravet gäller inte extrapersonal som anlitas t ex i samband med ”särskilt väder” och förare som endast utför vinterväghållning på sidoanläggning. 
 • Proven är giltigaför vägarbeten i 3 år, och för vinterväghållning i 6 år.
 • Det finns inget utbildningskrav på SIK-kompetenserna utan endast ett kompetenskrav. Dvs du behöver inte gå en specifik reglerad utbildning för att svara upp mot Trafikverkets SIK-krav. Vi rekommenderar ändå utbildning eftersom kompetensprovet inte tar bort arbetsgivarens ansvar om att personalen har rätt kompetens enligt (AML 3 kap. §3), vilket måste intygas från en utbildning. Hur utbildningen blir löst är upp till varje arbetsgivare. 
 • För att kunna få provtid på Trafikverket som måste man först beställa ID06. Beställ proven i tid. För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar.
Bli medlem